Zvonění

1. hodina: 08:10 - 08:55
2. hodina: 09:05 - 09:50
3. hodina: 10:05 - 10:50
4. hodina: 11:00 - 11:45
5. hodina: 11:55 - 12:40
6. hodina: 12:45 - 13:30

Zřizovatel školy

Zřizovatel školy

Školní projekty

Poslední příspěvky

Projekt Atletika pro děti do škol

Děti z 1. stupně se letos opět zapojily  v rámci hodin tělesné výchovy do projektu „Atletika pro děti do škol“. Děti moc baví rozmanitá cvičení a následné lepení samolepek, kterými si označují své úspěchy. Děti také dostaly tréninkové zápisníky, do kterých si mohou nejen zapisovat svá individuální cvičení, cíle, úspěchy, ale najdou v nich i zdravý jídelníček. Paní učitelky nejvíce oceňují skvělé náčiní a nářadí, s kterými jsou hodiny tělesné výchovy mnohem zábavnější, pestřejší a hlavně bezpečnější. Vedoucím pedagogem v naší škole pro komunikaci s organizátory projektu je paní učitelka Chládková.

Sběr starého papíru

Do celoškolní soutěže ve sběru starého papíru se aktivně zapojili také žáci 2. třídy se svými rodiči. Nasbírali nejvíc z celé školy. Vyhodnocení nejpilnějších sběračů proběhlo i ve třídě. Děti dostaly dárky od firmy Mondi Štětí a.s., které jim udělaly velkou radost.

Literárně-výtvarná soutěž

Milí výtvarníci 6. – 9. třídy ZŠ Polepy,

zapojte se do soutěže Záložka pro spolužáčka!

Březen je měsícem knihy. Věřím, že rádi čtete knihy a uvítáte možnost vytváření záložky pro budoucí prvňáčky. Tvořte libovolnou výtvarnou technikou. Nezapomeňte na záložku připsat text lákající k četbě knih. K záložce přiložte lístek se jménem, příjmením a třídou. Poté ji odevzdejte do sborovny. Soutěž končí 31. března 2023. Po vyhodnocení odbornou porotou se vítězové mohou těšit na odměnu. A my se už teď těšíme na vydařené záložky do knih!

Ivana Racková

Literárně-výtvarná soutěž Záložka pro spolužáčka 2023

Masopustní dopoledne 21. 2. 2023

Dne 21. 2. 2023 se žáci 1. stupně se svými pedagogy převlékli do masek a vydali se slavit masopust. Potěšili nejen zaměstnance a žáky školy, ale i místní občany. Masopustní průvod obohatila svou účastí i školka v krásných maskách. U obecního úřadu děti zazpívaly a zatančily, nabídly tradiční koblihy a na oplátku obdržely od pana starosty sladkosti. Poté se průvod vydal k domu s pečovatelskou službou, kde rozveselil a obdaroval babičky a dědečky. Nakonec si děti v parku zasoutěžily na masopustní stezce a také si pochutnaly na koblížkách. Moc nás potěšilo, že se místní občané o akci z plakátů, které malovaly samy děti, dozvěděli a mohli si s námi masopust užít.

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2023 – 2024

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat s Vaším budoucím prvňáčkem k zápisu do první třídy, který proběhne ve dnech 18. a 19. 4. 2023 od 13.00 do 16.00 hodin.

Zájemci se mohou telefonicky objednat na čísle 737 925 959. Zajistíte si tak plynulý chod zápisu bez čekání.

 • K zápisu přineste s sebou tyto doklady:
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
 • Formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání si můžete stáhnout zde (případně v sekci Dokumenty ke stažení). Můžete jej vytisknout, vyplnit a přinést s sebou k zápisu. Formuláře budeme mít k dispozici také na místě a s vyplněním Vám rádi pomůžeme. Vyplněný vzor formuláře naleznete zde.

K povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 musí být přihlášeno dítě, které dosáhne věku 6 let v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. Děti mladší, kterým bude 6 let v období od 1. 9. 2023 do  30. 6. 2024, mohou být přijaty do ZŠ jen v případě, že jsou tělesně i duševně dostatečně vyzrálé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce.

Maximální počet žáků přijímaných do první třídy základní školy stanoví ředitelka podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2023/2024 bude přijato maximálně 27 žáků.

Ředitelka školy stanovila tato kritéria pro přijetí:

 • Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců.
 • V případě překročení kapacity první třídy mají děti ze spádového obvodu školy přednost.
 • Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Ve školním roce 2023/24 očekáváme 16 – 17 prvňáčků.

 

Odklad školní docházky

 • Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky naleznete zde, případně v sekci Dokumenty ke stažení. Vyplněný vzor žádosti: zde.
 • Pro rozhodnutí o odkladu je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Žádost o odklad doručte do školy do konce dubna 2022. Ostatní dokumenty můžete přinést nejpozději do konce května 2022. 
 • Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, není nutné chodit k zápisu, stačí přinést potřebné dokumenty do školy.

Fotosoutěž 2023

Milí žáci a vážení rodiče,

byl vyhlášen již 3. ročník fotografické soutěže pro žáky 6. až 9. tříd. 
 
Letos je možné zasílat fotografie do následujících kategorií:
1. Proměny vody
2. V pohybu
3. Nejlepší přítel člověka
4. Slunce v mnoha podobách
5. Divoká zvěř
6. Světlo a stín
7. V říši stromů
 
Podmínky soutěže:
1. Účastník může poslat fotografie do všech kategorií.
2. Do každé kategorie je možné poslat pouze 2 fotografie.
3. Soutěžní fotky pojmenujte následovně:
příjmení_třída_číslo kategorie_název fotky (př. Novák_6. třída_7_Naše kočka)
4. Fotografie posílejte na email: dumontova.lenka@skolapolepy.cz
5. Autorem fotografií musíte být vy sami.
6. Soutěž končí 30. dubna 2023.
7. Vítězové jednotlivých kategorií budou poté vybrání na základě hlasování.
 
Těšíme se na vaše úlovky!
 
Mgr. Lenka Dümontová

Lyžařský výcvikový kurz

Letos jsme se opět vypravili do Bubákova trénovat lyžařské dovednosti. Tentokrát jelo z celkového počtu 19 žáků 2. stupně 10 úplných začátečníků. S radostí se musíme pochlubit, že z hor už jeli všichni lyžaři. Všech 19 účastníků lyžuje. Většina se těší, že pojede příští rok znovu. A rozhodně se máme na co těšit. Letos už nás netrápily žádné potíže s covidem-19. 5 dnů jsme poctivě trénovali na sjezdovce. Počasí nám přálo. 1 den jsme se vypravili do Vrchlabí. Téměř všichni jsme si jeli odpočinout do nově postaveného Aquacentra. Užili jsme si plno zábavy. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout pár fotografií.

Školní ples

Vážení rodiče, milí přátelé školy,

ráda bych Vás touto cestou srdečně pozvala na první ročník Školního plesu, který se uskuteční dne 18. března 2023 od 19 hodin v Kulturním domě Polepy. Zváni jsou nejen rodiče, ale i přátelé školy a všichni, kteří se mají chuť bavit a tančit. K poslechu a tanci bude hrát oblíbená hudební skupina Fantazie music band. Malým zpestřením plesu bude slavnostní šerpování žáků devátých tříd. Můžete se těšit také na zajímavou tombolu.

Lístky je možné koupit denně od 8 do 14 hodin přímo ve škole u  paní hospodářky Jany Červené. V jiném čase po domluvě na telefonu 416 787 202.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Kateřina Salavová, ředitelka školy

DRÁŽĎANY 12. 12. 2022

Dne 12. 12. 2022 jsme vyrazili se žáky sedmé, osmé a deváté třídy do německých Drážďan. Nejprve jsme se prošli po Bühlově terase, ohřáli jsme se v nádherném kostele Frauenkirche, kolem slavné porcelánové mozaiky jsme došli k budově opery, prohlédli jsme si známý komplex Zwinger a pak jsme skrz zámek došli až k tržišti Altmark, kde se nachází nejstarší vánoční trh v Německu. Zde jsme měli krátký rozchod, nakoupili suvenýry, ochutnali německé speciality a zamířili zpět domů.

Mgr. Hana Beštová