Zvonění

1. hodina: 08:10 - 08:55
2. hodina: 09:05 - 09:50
3. hodina: 10:05 - 10:50
4. hodina: 11:00 - 11:45
5. hodina: 11:55 - 12:40
6. hodina: 12:45 - 13:30

Zřizovatel školy

Zřizovatel školy

Školní projekty

Poslední příspěvky

Pomůcky pro prvňáčky

Prázdniny jsou v plném proudu, ale přesto tu máme děti, které se určitě už teď těší na začátek dalšího školního roku. Jsou to naši budoucí prvňáčci. Aby svůj nástup do školy měly co nejsnazší, prosím Vás, milí rodiče budoucích prvňáčků, o zajištění těchto školních potřeb:

1. Školní aktovka nebo batoh (s pevnými zády pro správné držení těla)

2. Vybavený penál – silné trojhranné pastelky (ideálně značky Faber, nebo KOH-I-NOOR, nebo Kores), 2x tužka č. 1, guma, ořezávátko, pero zatím NE (doporučuji trojhranný systém pro správný úchop)

3. Omyvatelná deska na lavici

4. Sáček k lavici

5. Desky na písmenka, desky na číslice

6. Kufřík na výtvarné potřeby

7. Přezůvky

8. Sáček na cvičební úbor – obsah: cvičební obuv se světlou podrážkou, tričko, kraťasy, tepláky, mikina

9. Plastový boxík na svačinu, láhev na pití

10. Plastový hrneček, šťáva (dodržujeme pitný režim)

11. Balík (krabice) papírových kapesníků, houbička na nádobí, papírové utěrky

Ostatní pomůcky (sešity, učebnice, výtvarné potřeby) žáci dostanou ve škole.

Vše viditelně podepište.

Děkuji za spolupráci.

třídní učitelka Mgr. Martina Chládková Policarová

Ředitelské volno

Dne 15. 6. 2022 bude škola z důvodu plánované uzávěry vody v obci Polepy uzavřena. Mimo provoz bude také školní jídelna, družina i mateřská škola. 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи Základní školy a Mateřské školy Polepy, okres Litoměřice oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 6. 6. 2022 od 13:00 do 15:00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ Polepy, Polepy 170

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

заяву про зарахування дитини до початкової школи

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V /м. Polepech dne/дата 24. 5. 2022

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи

Tábor ve Svaté Kateřině

Učitel tělesné výchovy Pavel Koňařík zve všechny děti z naší školy i okolí na letní prázdninový tábor v malebném údolí Svatá Kateřina v Podkrkonoší. Účastníci se můžou těšit na týden bez rodičů plný zábavy, her, soutěží a spoustu dalších dobrodružství.

Více informací a přihlášky: 

Kontaktní osoba: Pavel Koňařík

E-mail: super.prazdniny@seznam.cz

Facebook: Super prázdniny

Telefon: 728 407 046

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022-2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice od školního roku 2022/2023

u dětí s těmito evidenčními čísly:

1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 8/2022, 9/2022, 11/2022, 12/2022, 13/2022, 14/2022, 15/2022, 16/2022, 17/2022, 18/2022

Rozhodnutí ředitelky školy

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022 – 2023

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat s Vaším budoucím prvňáčkem k zápisu do první třídy, který proběhne ve dnech 12. a 13. 4. 2022 od 13.00 do 16.00 hodin.

Zájemci se mohou telefonicky objednat na čísle 737 925 959. Zajistíte si tak plynulý chod zápisu bez čekání.

 • K zápisu přineste s sebou tyto doklady:
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
 • Formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání si můžete stáhnout zde (případně v sekci Dokumenty ke stažení). Můžete jej vytisknout, vyplnit a přinést s sebou k zápisu. Formuláře budeme mít k dispozici také na místě a s vyplněním Vám rádi pomůžeme. Vyplněný vzor formuláře naleznete zde.

K povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 musí být přihlášeno dítě, které dosáhne věku 6 let v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. Děti mladší, kterým bude 6 let v období od 1. 9. 2022 do  30. 6. 2023, mohou být přijaty do ZŠ jen v případě, že jsou tělesně i duševně dostatečně vyzrálé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce.

Ředitelka školy stanovila tato kritéria pro přijetí:

 • Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců.
 • Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy.
 • V případě překročení kapacity první třídy mají děti ze spádového obvodu školy přednost.

Ve školním roce 2022/23 očekáváme 18 – 20 prvňáčků.

 

Odklad školní docházky

 • Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky naleznete zde, případně v sekci Dokumenty ke stažení. Vyplněný vzor žádosti: zde.
 • Pro rozhodnutí o odkladu je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Žádost o odklad doručte do školy do konce dubna 2022. Ostatní dokumenty můžete přinést nejpozději do konce května 2022. 
 • Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, není nutné chodit k zápisu, stačí přinést potřebné dokumenty do školy.