Zřizovatel školy

Zřizovatel školy

Školní projekty

Poslední příspěvky

Školní akademie

Vážení rodiče,

máme tu opět ten čas v roce, kdy se naše děti promění v hvězdy jeviště a přichystají pro Vás nezapomenutelnou show! Srdečně Vás zveme na naši školní akademii, která se bude konat ve středu 26. června v 16:30 hodin v KD Polepy.

Pozor, kapesníky s sebou!
Pro případ nekontrolovatelného smíchu a slz dojetí. 🙂

Těšíme se na Vás a doufáme, že si společně užijeme krásné odpoledne plné smíchu, potlesku a skvělých výkonů našich malých talentů.

Proč byste měli přijít?

Setkáte se s talentovanými umělci. 
Vaše děti se promění v baletky, herce, a dokonce i zpěváky. Na programu máme zbrusu nové verze oblíbených pohádek. 

Na konci večera se můžete těšit na speciální překvapení.

S úsměvem
vedení školy a učitelský sbor

 

Související obrázky:

Vernisáž

Ve vestibulu školy máme naši první vernisáž. V rámci výtvarného kroužku žákyně Alžběta Mecerová, Markéta Kopecká, Pham Dam Bao Ngoc a Marie Salavová vystavují své první krásné obrazy. Vytvořily je pod výborným vedením paní učitelky Hany Vostovské. Chcete-li si obrazy prohlédnout, budete mít možnost také v prvním týdnu měsíce června, kdy vernisáž budeme stěhovat do prostor Obecního úřadu Polepy. Věřte, že to stojí zato. Máme z děvčat velkou radost.

Související obrázky:

Ředitelské volno

Ředitelka školy dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje v Základní škole a Mateřské škole Polepy, okres Litoměřice z důvodu odstávky elektrické energie volný den pro žáky – a to 11. 6. 2024. Ředitelské volno se vztahuje i na provoz mateřské školy a školní jídelny.

Rozhodnutí zde

Související obrázky:

Výsledky zápisu 2024

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice od školního roku 2024/2025.

u dětí s těmito evidenčními čísly:

1/2024, 2/2024, 3/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024, 9/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024, 13/2024, 14/2024.

Související obrázky:

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje v ZŠ a MŠ Polepy, okres Litoměřice z technických důvodů volné dny pro žáky – a to 2. a 3. 5. 2024. Ředitelské volno se nevztahuje na provoz školní jídelny ani mateřské školy.

Continue reading

Související obrázky:

Sálová kopaná

Ve čtvrtek 7. 3. 2024 se vybraní chlapci z 6. a 7. třídy zúčastnili okrskového kola v sálové kopané ve Štětí. Pod vedením kapitána Dana Škorpila se od začátku statečně prali o každou výhru, protože již před turnajem bylo oznámeno, že pouze družstvo, které obsadí první místo, postoupí do okresního finále v Roudnici nad Labem. Turnaje se zúčastnilo pět škol, takže jsme odehráli čtyři zápasy. Jeden zápas jsme smolně o gól prohráli, ve třech dalších jsme úspěšně vybojovali vítězství, a tak se nám podařilo obsadit první místo a postoupit do další fáze soutěže. Všem klukům patří velká pochvala a poděkování za předvedené výkony a týmovou práci.

27. 3. 2024 se kluci pustili pod vedením Dana Škorpila do dalších zápasů. Bojovali jako lvi. Měli spoustu šancí. A nakonec v okresním finále obsadili 8. místo. Moc klukům blahopřejeme a máme z nich radost.

 

Související obrázky:

Ponožkový den

Obleč si ve čtvrtek 21. března 2024 na každou nožku jinou ponožku, a podpoř tak lidi s Downovým syndromem. Děti z naší školní družiny spolu se svými vychovatelkami budou rády, když se k nim také přidáš. 🙂

Související obrázky:

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024 – 2025

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat s Vaším budoucím prvňáčkem k zápisu do první třídy, který proběhne  23. dubna 2024 od 13 do 16 hodin a 24. 4. 2023 od 14 do 16 hodin.

Zájemci se mohou telefonicky objednat na čísle 737 925 959. Zajistíte si tak plynulý chod zápisu bez čekání.

 • K zápisu s sebou přineste tyto doklady:
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
 • Formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání si můžete stáhnout zde (případně v sekci Dokumenty ke stažení). Můžete jej vytisknout, vyplnit a přinést s sebou k zápisu. Formuláře budeme mít k dispozici také na místě a s vyplněním Vám rádi pomůžeme. Vyplněný vzor formuláře naleznete zde.

K povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 musí být přihlášeno dítě, které dosáhne věku 6 let v období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024. Děti mladší, kterým bude 6 let v období od 1. 9. 2024 do  30. 6. 2025, mohou být přijaty do ZŠ jen v případě, že jsou tělesně i duševně dostatečně vyzrálé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce.

Maximální počet žáků přijímaných do první třídy základní školy stanoví ředitelka podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2023/2024 bude přijato maximálně 27 žáků.

Ředitelka školy stanovila tato kritéria pro přijetí:

 • Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců.
 • V případě překročení kapacity první třídy mají děti ze spádového obvodu školy přednost.
 • Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Ve školním roce 2024/25 očekáváme 15 prvňáčků.

 

Odklad školní docházky

 • Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky naleznete zde, případně v sekci Dokumenty ke stažení. Vyplněný vzor žádosti: zde.
 • Pro rozhodnutí o odkladu je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Žádost o odklad doručte do školy do konce dubna 2024. Ostatní dokumenty můžete přinést nejpozději do konce května 2024. 
 • Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, není nutné chodit k zápisu, stačí přinést potřebné dokumenty do školy.

Související obrázky:

Školní ples

Vážení rodiče a příznivci školy,

dovolte mi Vás touto cestou co nejsrdečněji pozvat na druhý školní ples, který se bude konat dne 16. března 2024 od 19:00 v Kulturním domě v Polepech. Ples, který bude opět patřit hlavně našim deváťákům, se tento rok ponese v duchu „Velkoměsta v noci“. Sama jsem zvědavá, jak se jim podaří zvolené téma vetknout do plesové atmosféry. Jsem velice ráda, že jako vzácný host večera přijede pan Jan Přeučil a společně se mnou ples zahájí. Součástí plesového večera budeme pasovat deváťáky a nebude chybět ani tombola či losování pěti hlavních cen ze zakoupených vstupenek. K tanci a poslechu nám zahraje skupina Fantasy music band s fantastickou zpěvačkou Kateřinou Pekařovou. Pití a občerstvení bude na místě tradičně zajištěno. Lístky na ples stojí stejně jako minulý rok, to je 150,- Kč.  Zakoupit si je můžete předem ve škole nebo případně až na místě v den konání plesu.

Pevně doufám, že se sejdeme v hojném počtu jako vloni a společně si večer užijeme.

Mgr. Kateřina Salavová, ředitelka školy

Související obrázky:

Masopustní průvod

Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice zve děti, rodiče a veřejnost na masopustní průvod.

Sraz je ve čtvrtek 29. února 2024 na zahradě školy.

S sebou si přichystejte hudební nástroje všeho druhu (řehtačky, pokličky, bubínky, chřestidla) a dobrou náladu.

Součástí průvodu je i masopustní stezka a zakopávání basy.

Těšíme se na vás 🙂

Související obrázky:

Související obrázky: