Historie školy

Historie školy v Polepech

Do roku 1905 nebyla v obci Polepy žádná školní budova a výuka probíhala střídavě v několika domech dnes sloužících jiným účelům. Tzv. „německé školy“ fungovaly už např. v Encovanech a Hrušovanech.

V roce 1905 byla postavena budova čp. 130 při hlavní komunikaci – postupně tu byla škola, mateřská škola, družina, školní kuchyně a jídelna – dnes je interiér přebudován na byty.

Dnešní škola – budova čp. 170, byla postavena v letech 1935 – 1936 tehdejší ústřední maticí školskou již jako česká obecná a mateřská škola. Základní kámen byl dle dochovaných dokumentů a základní listiny slavnostně položen 27. října 1935 (foto 1 a foto 2). 13. září 1936 byla nová škola otevřena (foto 3)

Položení základního kamene

(foto 1 – položení základního kamene)

Slavnostní průvod obcí

(foto 2 – slavnostní průvod obcí)

Slavnostní otevření školy v roce 1936

(foto 3 – slavnostní otevření školy roku 1936)

Do této školy v určitém období docházeli žáci až ze 14 obcí obvodu. Budova vznikla na základě v té době velmi úspěšného projektu Ing. F. Kovaříka. Obdobné školní budovy bychom našli např. v Liběchově, Harrachově či Dubenci u Dvora Králové.

Kapacita školského zařízení byla v 80. letech 20. století doplněna o pavilon I. stupně, školní jídelny a kuchyně. Chodbou byly tyto objekty spojeny s budovou MŠ v jeden celek, který v současnosti tvoří ZŠ a MŠ Polepy.

Související obrázky: