Každý rok ve škole nabízíme řadu kroužků, jako jsou například hra na zobcovou flétnu, sportovní hry a další.  Dle zájmu a možností žáků pak určíme jejich přesný rozvrh.

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme tyto kroužky:

pondělí

13:45 – 14:30

Flétna pro II. stupeň (Ivana Horová)

pondělí

14:30 – 15:15

Sportovní hry pro I. stupeň (Irena Iránková)

úterý

13:30 – 14:15

Pěvecký sbor pro I. stupeň (Kateřina Pekařová)

středa

13:00 – 13:45

Flétna pro I. stupeň (Ivana Horová)

středa

14:00 – 15:00

Sportovní hry pro II. stupeň (Pavel Koňařík)

čtvrtek

14:00 – 16:00

Výtvarný kroužek I. a II. stupeň (Hana Vostrovská)

čtvrtek

16:00 – 17:00

Literární kroužek (Jana Červená)

Úzce spolupracujeme s místními hasiči a fotbalisty. Žáci se zúčastňují tréninků a okresních soutěží. V zimním období využívají školní tělocvičnu. 

Věnujeme se také intenzivně doučování z různých předmětů v rámci národního plánu doučování. Doučování je možné vždy po dohodě s konkrétním pedagogem.

Spolupracujeme dále s neziskovou organizací Polepáček z.s. Děti tu mohou navštěvovat pod vedením zaměstnanců ZŠ Polepy další kroužky.