Školní kroužky

Každý rok ve škole nabízíme řadu kroužků, jako jsou například hra na zobcovou flétnu,  doučování z českého jazyka, z matematiky, sportovní hry a další.

Dle zájmu a možností žáků pak určíme jejich přesný rozvrh.

Úzce spolupracujeme s místními hasiči a fotbalisty. Žáci se zúčastňují tréninků a okresních soutěží. V zimním období využívají školní tělocvičnu.

Doučování z ostatních předmětů je možné vždy po dohodě s konkrétním pedagogem.

Spolupracujeme dále s příspěvkovou organizací při OÚ Polepy Polepáček, děti tu mohou navštěvovat pod vedením zaměstnanců ZŠ Polepy další kroužky.

Bohužel z důvodu epidemické situace jsou zatím všechny tyto aktivity zrušeny.