Základní informace

Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice

Polepy 170

411 47 Polepy

Ředitelka: Mgr. Kateřina Salavová

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Ivana Horová

Zástupkyně ředitelky pro MŠ: Martina Hutárová

Telefon: 416 787 202, 608 304 881, 737 925 959, 416 787 191

E-mail: info@skolapolepy.cz

IČ:72744910

Subjekt Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice jedná a rozhoduje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Předpisy, podle nichž subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace jsou k nahlédnutí v ředitelně ZŠ.

Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky. Zřizovatelem školy je obec Polepy. Budovy školy jsou situované v klidné části obce s dobrou dostupností jak autobusové, tak vlakové dopravy. Součástí školy je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Základní škola a Mateřská škola Polepy má všeobecné zaměření. Naší prioritou je poskytovat žákům kvalitní vzdělávání, tedy cílené utváření a rozvoj klíčových kompetencí každého jednotlivce. Klademe důraz na individuální potřeby a možnosti žáků za použití moderních metod výuky erudovanými pedagogy. Cílem základního vzdělávání je vzdělat a vychovat žáka, aby byl člověkem logicky uvažujícím, komunikativním, tvořivým, člověkem tolerantním, kulturním, ekologicky myslícím, se vštípenými zásadami morálky a zdravého způsobu života.

Související obrázky: