Školská rada

při ZŠ a MŠ Polepy, okres Litoměřice byla zřízena školská rada. Skládá se ze 6 členů:

Miloslav Balek (zvolen do funkce předsedy), Soňa Henschová, Ivana Horová, Vít Hrzán, Lenka Peterková, Alena Tyrnerová.

Chcete-li kontaktovat některého ze členů školské rady, můžete psát na: skolskarada@skolapolepy.cz. Rádi se vašim podnětům budeme věnovat.

Povinnosti školské rady:

Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Související obrázky: