Zvonění

1. hodina: 08:10 - 08:55
2. hodina: 09:05 - 09:50
3. hodina: 10:05 - 10:50
4. hodina: 11:00 - 11:45
5. hodina: 11:55 - 12:40
6. hodina: 12:45 - 13:30

Zřizovatel školy

Zřizovatel školy

Školní projekty

Poslední příspěvky

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022-2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice od školního roku 2022/2023

u dětí s těmito evidenčními čísly:

1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 8/2022, 9/2022, 11/2022, 12/2022, 13/2022, 14/2022, 15/2022, 16/2022, 17/2022, 18/2022

Rozhodnutí ředitelky školy

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022 – 2023

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat s Vaším budoucím prvňáčkem k zápisu do první třídy, který proběhne ve dnech 12. a 13. 4. 2022 od 13.00 do 16.00 hodin.

Zájemci se mohou telefonicky objednat na čísle 737 925 959. Zajistíte si tak plynulý chod zápisu bez čekání.

 • K zápisu přineste s sebou tyto doklady:
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
 • Formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání si můžete stáhnout zde (případně v sekci Dokumenty ke stažení). Můžete jej vytisknout, vyplnit a přinést s sebou k zápisu. Formuláře budeme mít k dispozici také na místě a s vyplněním Vám rádi pomůžeme. Vyplněný vzor formuláře naleznete zde.

K povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 musí být přihlášeno dítě, které dosáhne věku 6 let v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. Děti mladší, kterým bude 6 let v období od 1. 9. 2022 do  30. 6. 2023, mohou být přijaty do ZŠ jen v případě, že jsou tělesně i duševně dostatečně vyzrálé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce.

Ředitelka školy stanovila tato kritéria pro přijetí:

 • Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců.
 • Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy.
 • V případě překročení kapacity první třídy mají děti ze spádového obvodu školy přednost.

Ve školním roce 2022/23 očekáváme 18 – 20 prvňáčků.

 

Odklad školní docházky

 • Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky naleznete zde, případně v sekci Dokumenty ke stažení. Vyplněný vzor žádosti: zde.
 • Pro rozhodnutí o odkladu je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Žádost o odklad doručte do školy do konce dubna 2022. Ostatní dokumenty můžete přinést nejpozději do konce května 2022. 
 • Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, není nutné chodit k zápisu, stačí přinést potřebné dokumenty do školy.

Výtvarná soutěž na téma „Olympiáda“, Masopust – tvoření v ŠD

Ve školní družině jsme pro děti připravily výtvarnou soutěž na téma „Zimní olympijské hry“. Do soutěže se zapojila všechna oddělení. Tvůrci nejlepších obrázků byli odměněni medailí, ostatní  účastníci soutěže dostali drobnou odměnu (foto najdete v galerii).

Ve fotogalerii se můžete podívat i na krásné masky, které děti vyráběly v rámci masopustního tvoření.

Pozdrav z Herlíkovic

Posíláme Vám všem pozdrav z hor. Už jsme se báli, že ani neodjedeme, ale nakonec jsme tu. 🙂

Hned první den jsme měli nádherné počasí. Začali jsme s tréninkem lyžování s velkým nadšením. Snad nám počasí vydrží. Těšíme se mimo jiné i na výlet do bazénu. Večer nás čeká spoustu společné zábavy u deskových her…. Prostě super program.

Zdraví Vás hrstka statečných žáků ze 6. – 9. třídy a paní učitelka Peterková a Horová.

Karanténa v 6. a 7. třídě

Vážení rodiče, milí žáci,

v 6. a 7. třídě jsme měli výskyt nemoci covid-19. Dle současných platných nařízení musí žáci, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19 do úterý 18. 1. 2022 zůstat v karanténě a vzdělávat se distančně. V pondělí a úterý (17. a 18. 1. 2022) příští týden doporučujeme i očkovaným žákům a žákům po prodělané nemoci zůstat doma a účastnit se výuky distančně. Pokud přijdou do školy, bude pro ně samozřejmě v těchto dnech zajištěna hybridní výuka. V pondělí 17.1.2022 se budou testovat Ag testem.

Žáci se mohou vrátit do školy k prezenční výuce ve středu 19.1.2022, pokud nebudou vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19, a to bez provedení ukončovacího PCR testu. Nicméně následujících 5 dní je doporučeno, aby žáci nosili respirátor po celou dobu vyučování.

 

Informace k epidemické situaci

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi, abych vás touto cestou informovala, jaká mimořádná opatření ve škole mohou zkomplikovat náš i Váš všední život. Sami vidíte, že situace ohledně epidemické situace není jednoduchá. Dvakrát týdně se testujeme a na základě výsledků provedených testů musíme operativně upravovat rozvrh.

Změny se týkají zejména míchání skupin dětí. V případě, že nějakému dítěti ve třídě diagnostikujeme pozitivní antigenní test, musíme celou třídu izolovat od ostatních dětí, dokud nezjistíme pomocí PCR testu, zda je dané dítě opravdu nemocné covidem 19. Pro malé děti, které chodí do družiny, to znamená, že v takovém případě do družiny jít bohužel nemohou. V takovém případě Vás budeme obratem informovat prostřednictvím třídních vyučujících, že si své dítě musíte vyzvednout hned po vyučování.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a pomoc při řešení těchto komplikací.

Moc se těšíme, až se situace zklidní a my budeme moci učit bez všech omezení.

 

Vánoční zpívání pro důchodce

Nezapomínáme na naše důchodce. Děti z prvního stupně jim každoročně vyrábějí malé vánoční dárečky. Letos jim je odnesly společně s paními učitelkami. Venku jim i zazpívaly, aby jim zpříjemnily předvánoční čas.

Plavání 3. a 4. třídy

Letos máme velkou radost z toho, že probíhá tradiční plavecký výcvik třetí a čtvrté třídy. Loni bohužel výcvik neproběhl z důvodu epidemie. Tentokrát se ale třeťáci i čtvrťáci už od listopadu pravidelně jezdí učit plavat do Litoměřic. Podívejte se na pár fotek v galerii.

Testování žáků od ledna 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

těšíme se na zahájení výuky v novém kalendářním roce 2022. V termínu od 3. do 16. ledna se budou žáci testovat každé pondělí a čtvrtek. Testovat se budou všichni, tedy i ti, kteří jsou očkovaní i ti, kteří prodělali Covid 19. V následujících dnech se budou testovat každé pondělí. V těchto dnech nebude ranní družina. Děkujeme za pochopení.

Více detailů si můžete přečíst zde v přiloženém informačním letáku.