Zvonění

1. hodina: 08:10 - 08:55
2. hodina: 09:05 - 09:50
3. hodina: 10:05 - 10:50
4. hodina: 11:00 - 11:45
5. hodina: 11:55 - 12:40
6. hodina: 12:45 - 13:30

Zřizovatel školy

Zřizovatel školy

Školní projekty

Poslední příspěvky

Plavecký kurz

V úterý 23.11.2021 začíná plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. třídy. Podrobné informace dostanou žáci od svých třídních učitelů.

Strašidelná škola

Strašidelná škola se velmi vydařila. Účast dětí byla hojná. Všichni přišli v krásných strašidelných maskách. Soutěžili jsme, tančili, zpívali, zkrátka byl to večer plný zážitků. Nejvíce se děti těšily na stezku odvahy v podchodu školy. Všichni jsme ji zvládli. Na závěr čekal na každého sladký balíček a diplom za odvahu. Děkujeme za pomoc a přípravu kolegyním, asistentkám, deváťákům, osmákům, uklízečkám, kuchařkám, hasičům,  rodičům a všem ostatním, kteří se na přípravě a realizaci podíleli.

Strašidelná škola

Srdečně zveme děti prvního stupně do strašidelné školy dne 22.10.2021 od 17 do 21 hodin. 

Můžete se těšit na zábavný večer, soutěže, hry, diskotéku, stezku odvahy a plno další zábavy v tělocvičně a v prostorách školy.

 

Byl spuštěn Národní plán doučování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi spustilo Národní plán doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

Naše škola se do tohoto plánu intenzivně zapojila a od 4. 10. bude realizovat individuální i skupinové doučování žáků. Podrobné informace dostanete od třídních učitelek.

Den řemesel

Před našimi deváťáky stojí letos nelehký úkol – výběr střední školy. Abychom jim výběr trochu usnadnili, vypravili jsme se ve čtvrtek 30. 9. na Den řemesel do Litoměřic. Žáci si zde zasoutěžili, ale hlavně si prohlédli prostory Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb v ulici Dlouhá 6. Seznámili se s obory, které se zde vyučují. Na vlastní oči viděli, co se učí například klempíř, automechanik, číšník nebo zedník a další. Popovídali si o studijních oborech jako je pedagogické lyceum či sociální činnost. 

Eko den 2.třídy

Dne 23. 9. se žáci 2. třídy zúčastnili ekologického dopoledne na náměstí v Litoměřicích. Děti si vyzkoušely, jak se správně třídí odpad, viděly využití následné recyklace. Zasoutěžily si, zaskákaly si na nafukovacím hradě. Zazávodily si na koloběžkách, také zhlédly představení Sváťova dividla a dozvěděly se plno zajímavostí o zužitkování bioodpadu. Přivezly si s sebou do školy plno odměn, letáčků a výukových předmětů.