Zvonění

1. hodina: 08:10 - 08:55
2. hodina: 09:05 - 09:50
3. hodina: 10:05 - 10:50
4. hodina: 11:00 - 11:45
5. hodina: 11:55 - 12:40
6. hodina: 12:45 - 13:30

Zřizovatel školy

Zřizovatel školy

Školní projekty

Poslední příspěvky

Zahájení školního roku 2022/2023

Dne 1. září 2022 zahajujeme nový školní rok. Milí žáci, těšíme se na Vás v 8,10 ve škole. Přijďte do svých tříd, pomůcky a batohy však ještě nechte doma. V případě nepříznivého počasí ale budete potřebovat přezuvky. První školní den bude velmi krátký (cca 1 vyučovací hodinu), avšak hned v pátek už se budeme učit – I. stupeň 4 vyučovací hodiny a II. stupeň 5 vyučovacích hodin. Od 5. 9. 2022 se budeme učit plně podle rozvrhu.

Družina bude  pro děti otevřena až 2. 9. 2022.

Milí prvňáčci, vy si  s sebou vezměte také své rodiče či jiné příbuzné. Pro Vás bude připraveno přivítání slavnostnější. 🙂

Informace pro rodiče prvňáčků

Milí rodiče,

ráda bych Vás informovala o průběhu prvních dní ve škole.
 
1. 9. 2022 – slavnostní přivítání prvňáčků v 1. třídě 
– vítáni jsou samozřejmě také rodiče i prarodiče, přátelé školy
– po skončení přivítání rodiče obdrží tiskopisy k vyplnění a podepsání, domluví se s paní vychovatelkou na příchodech a odchodech z družinky
– žáčci, rodiče a přátelé školy přijdou obutí, nemusí mít přezůvky (pokud bude pršet, zují se před třídou)
– pomůcky, VV kufřík, TV, přezůvky NEBERTE
– kornout se sladkostmi, aktovku nechám na Vašem rozhodnutí, není ale vůbec nutné
 
2. 9. 2022 – výuka 2 hodiny (8:10 – 9:50)
– děti s pomocí rodičů nebo sourozenců přinesou pomůcky (VV kufřík, TV, …)
– přezují se v šatně, paní uklízečka děti nasměruje, kde budou mít „své ukládací místo“
– po druhé vyučovací hodině děti odcházejí domů nebo do družinky, oběd (rodiče si domluví s paní vychovatelkou 1. 9. 2022 )
 
5. 9. 2022 – výuka 3 hodiny (8:10 – 10:50)
– třídnické hodiny, seznamování se školou, výukou
– matematické a jazykové chvilky (nechceme děti vystrašit :-))
– po třetí vyučovací hodině děti odcházejí domů nebo do družinky, oběd
 
6. 9. 2022 výuka dle rozvrhu (8:10 – 11:45)
 
Těším se na setkání s Vámi
 
Mgr. Martina Chládková Policarová
tř. učitelka 1. třídy

Pomůcky pro prvňáčky

Prázdniny jsou v plném proudu, ale přesto tu máme děti, které se určitě už teď těší na začátek dalšího školního roku. Jsou to naši budoucí prvňáčci. Aby svůj nástup do školy měly co nejsnazší, prosím Vás, milí rodiče budoucích prvňáčků, o zajištění těchto školních potřeb:

1. Školní aktovka nebo batoh (s pevnými zády pro správné držení těla)

2. Vybavený penál – silné trojhranné pastelky (ideálně značky Faber, nebo KOH-I-NOOR, nebo Kores), 2x tužka č. 1, guma, ořezávátko, pero zatím NE (doporučuji trojhranný systém pro správný úchop)

3. Omyvatelná deska na lavici

4. Sáček k lavici

5. Desky na písmenka, desky na číslice

6. Kufřík na výtvarné potřeby

7. Přezůvky

8. Sáček na cvičební úbor – obsah: cvičební obuv se světlou podrážkou, tričko, kraťasy, tepláky, mikina

9. Plastový boxík na svačinu, láhev na pití

10. Plastový hrneček, šťáva (dodržujeme pitný režim)

11. Balík (krabice) papírových kapesníků, houbička na nádobí, papírové utěrky

Ostatní pomůcky (sešity, učebnice, výtvarné potřeby) žáci dostanou ve škole.

Vše viditelně podepište.

Děkuji za spolupráci.

třídní učitelka Mgr. Martina Chládková Policarová

Ředitelské volno

Dne 15. 6. 2022 bude škola z důvodu plánované uzávěry vody v obci Polepy uzavřena. Mimo provoz bude také školní jídelna, družina i mateřská škola. 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи Základní školy a Mateřské školy Polepy, okres Litoměřice oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 6. 6. 2022 od 13:00 do 15:00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ Polepy, Polepy 170

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

  1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

заяву про зарахування дитини до початкової школи

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V /м. Polepech dne/дата 24. 5. 2022

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи

Tábor ve Svaté Kateřině

Učitel tělesné výchovy Pavel Koňařík zve všechny děti z naší školy i okolí na letní prázdninový tábor v malebném údolí Svatá Kateřina v Podkrkonoší. Účastníci se můžou těšit na týden bez rodičů plný zábavy, her, soutěží a spoustu dalších dobrodružství.

Více informací a přihlášky: 

Kontaktní osoba: Pavel Koňařík

E-mail: super.prazdniny@seznam.cz

Facebook: Super prázdniny

Telefon: 728 407 046