Přijímací řízení na SŠ

Pokyny k přijímacímu řízení na středních školách a odborných učilištích:
  • Podklady pro vyplnění přihlášek pošlou žáci paní učitelce Horové nejpozději v lednu 2020.
  • Přihlášky ke studiu obdrží žáci v ZŠ po pololetním vysvědčení (v případě, že bude žák vykonávat talentovou zkoušku, dostane ji v listopadu) vyplněné a potvrzené zpět a sami je odešlou na vybrané školy (doporučeně – s dodejkou).
  • Některé školy vyžadují lékařskou prohlídku, žáci si ji sami vyřídí a zaplatí u svého lékaře, ten jim pak přihlášku potvrdí.
  • Po přijetí na vybranou školu obdrží žáci v ZŠ zápisový lístek, který vyplní, opět nechají potvrdit na ZŠ a odešlou na střední školu.

Termíny pro odevzdání přihlášek: 

  • Uchazeč podává  přihlášku pro první kolo do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2021.
  • V případě, že uchazeč podává  přihlášku do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2020.

Přijímací řízení:

  • V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
  • Ve školním roce 2020/2021 se jednotné zkoušky konají ve dvou termínech:
  1. termín 3. května 2021 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
  2. termín 4. května 2021 pro čtyřleté  obory vzdělání, včetně nástavbového studia

Pro více informací můžete kontaktovat výchovnou poradkyni prostřednictvím Školy On-line.