Přijímací řízení na SŠ

Jak postupovat při přijímacím řízení na SŠ najdete na tomto odkazu: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html
 
Pro více informací můžete kontaktovat výchovnou poradkyni prostřednictvím školy online, e-mailu (zastupce@skolapolepy.cz) nebo telefonicky: 737 925 959.
 
Změny přijímacího řízení pro školní rok 2023/24:
 • 2 řádné termíny přijímaček v pátek a v pondělí 12. a 15. dubna 2024 
 • 2 náhradní termíny přijímaček v pondělí a úterý 29. a 30. dubna 2024
 • přihlášky na SŠ v digitální podobě (podpis zákonného zástupce zajistí např. bankovní identita)
 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy
 • prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nepůjde po podání měnit)
 • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
 • zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
 • nově stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení) – originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat
 • prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí
 • výsledky JPZ do 10. května 2024 v elektronickém systému
 • odpadá zápisový lístek
 • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

Související obrázky: