Sběr starého papíru

Do celoškolní soutěže ve sběru starého papíru se aktivně zapojili také žáci 2. třídy se svými rodiči. Nasbírali nejvíc z celé školy. Vyhodnocení nejpilnějších sběračů proběhlo i ve třídě. Děti dostaly dárky od firmy Mondi Štětí a.s., které jim udělaly velkou radost.

Literárně-výtvarná soutěž

Milí výtvarníci 6. – 9. třídy ZŠ Polepy,

zapojte se do soutěže Záložka pro spolužáčka!

Březen je měsícem knihy. Věřím, že rádi čtete knihy a uvítáte možnost vytváření záložky pro budoucí prvňáčky. Tvořte libovolnou výtvarnou technikou. Nezapomeňte na záložku připsat text lákající k četbě knih. K záložce přiložte lístek se jménem, příjmením a třídou. Poté ji odevzdejte do sborovny. Soutěž končí 31. března 2023. Po vyhodnocení odbornou porotou se vítězové mohou těšit na odměnu. A my se už teď těšíme na vydařené záložky do knih!

Ivana Racková

Literárně-výtvarná soutěž Záložka pro spolužáčka 2023

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2023 – 2024

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat s Vaším budoucím prvňáčkem k zápisu do první třídy, který proběhne ve dnech 18. a 19. 4. 2023 od 13.00 do 16.00 hodin.

Zájemci se mohou telefonicky objednat na čísle 737 925 959. Zajistíte si tak plynulý chod zápisu bez čekání.

 • K zápisu přineste s sebou tyto doklady:
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
 • Formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání si můžete stáhnout zde (případně v sekci Dokumenty ke stažení). Můžete jej vytisknout, vyplnit a přinést s sebou k zápisu. Formuláře budeme mít k dispozici také na místě a s vyplněním Vám rádi pomůžeme. Vyplněný vzor formuláře naleznete zde.

K povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 musí být přihlášeno dítě, které dosáhne věku 6 let v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. Děti mladší, kterým bude 6 let v období od 1. 9. 2023 do  30. 6. 2024, mohou být přijaty do ZŠ jen v případě, že jsou tělesně i duševně dostatečně vyzrálé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce.

Maximální počet žáků přijímaných do první třídy základní školy stanoví ředitelka podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2023/2024 bude přijato maximálně 27 žáků.

Ředitelka školy stanovila tato kritéria pro přijetí:

 • Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců.
 • V případě překročení kapacity první třídy mají děti ze spádového obvodu školy přednost.
 • Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Ve školním roce 2023/24 očekáváme 16 – 17 prvňáčků.

 

Odklad školní docházky

 • Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky naleznete zde, případně v sekci Dokumenty ke stažení. Vyplněný vzor žádosti: zde.
 • Pro rozhodnutí o odkladu je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Žádost o odklad doručte do školy do konce dubna 2022. Ostatní dokumenty můžete přinést nejpozději do konce května 2022. 
 • Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, není nutné chodit k zápisu, stačí přinést potřebné dokumenty do školy.

Lyžařský výcvikový kurz

Letos jsme se opět vypravili do Bubákova trénovat lyžařské dovednosti. Tentokrát jelo z celkového počtu 19 žáků 2. stupně 10 úplných začátečníků. S radostí se musíme pochlubit, že z hor už jeli všichni lyžaři. Všech 19 účastníků lyžuje. Většina se těší, že pojede příští rok znovu. A rozhodně se máme na co těšit. Letos už nás netrápily žádné potíže s covidem-19. 5 dnů jsme poctivě trénovali na sjezdovce. Počasí nám přálo. 1 den jsme se vypravili do Vrchlabí. Téměř všichni jsme si jeli odpočinout do nově postaveného Aquacentra. Užili jsme si plno zábavy. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout pár fotografií.

Školní ples

Vážení rodiče, milí přátelé školy,

ráda bych Vás touto cestou srdečně pozvala na první ročník Školního plesu, který se uskuteční dne 18. března 2023 od 19 hodin v Kulturním domě Polepy. Zváni jsou nejen rodiče, ale i přátelé školy a všichni, kteří se mají chuť bavit a tančit. K poslechu a tanci bude hrát oblíbená hudební skupina Fantazie music band. Malým zpestřením plesu bude slavnostní šerpování žáků devátých tříd. Můžete se těšit také na zajímavou tombolu.

Lístky je možné koupit denně od 8 do 14 hodin přímo ve škole u  paní hospodářky Jany Červené. V jiném čase po domluvě na telefonu 416 787 202.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Kateřina Salavová, ředitelka školy

Vánoční prázdniny

Ve čtvrtek 22. 12. 2022 se v tomto kalendářním roce společně setkáme ve škole naposledy a pak už budeme moci všichni odpočívat v kruhu rodinném. Přejeme Vám všem krásné Vánoce. Užijte si prima vánoční prázdniny. A přejeme Vám šťastný nový rok.

Těšíme se na další setkávání v novém roce 2023. Začínáme hned v úterý 3. 1. 2023.

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2022/2023

I v letošním roce otvíráme řadu kroužků pro děti. V prvním pololetí budou školní kroužky probíhat od října 2022 do ledna 2023.
V případě zájmu vyplňte zápisový lístek, který odevzdáte paní hospodářce školy Janě Červené osobně, nebo podepsané a ofocené na email: info@skolapolepy.cz. V případě dotazů volejte na telefonní číslo 416 787 202. Počet míst v kroužku je omezen.
Kroužky se hradí převodem přes účet školní e-pokladny (platební údaje: č. ú. 308205985/0300, poznámka: jméno dítěte – kroužek), a to nejpozději do 31.10.2022.
Cena za jeden kroužek pořádaný školou je jednotná, a to 300 Kč za jedno pololetí.

Ceny kroužků jiných pořadatelů se různí.

Kroužky – zápisový lístek

Zahájení školního roku 2022/2023

Dne 1. září 2022 zahajujeme nový školní rok. Milí žáci, těšíme se na Vás v 8,10 ve škole. Přijďte do svých tříd, pomůcky a batohy však ještě nechte doma. V případě nepříznivého počasí ale budete potřebovat přezuvky. První školní den bude velmi krátký (cca 1 vyučovací hodinu), avšak hned v pátek už se budeme učit – I. stupeň 4 vyučovací hodiny a II. stupeň 5 vyučovacích hodin. Od 5. 9. 2022 se budeme učit plně podle rozvrhu.

Družina bude  pro děti otevřena až 2. 9. 2022.

Milí prvňáčci, vy si  s sebou vezměte také své rodiče či jiné příbuzné. Pro Vás bude připraveno přivítání slavnostnější. 🙂