Zvonění

1. hodina: 08:10 - 08:55
2. hodina: 09:05 - 09:50
3. hodina: 10:05 - 10:50
4. hodina: 11:00 - 11:45
5. hodina: 11:55 - 12:40
6. hodina: 12:45 - 13:30

Zřizovatel školy

Zřizovatel školy

Školní projekty

Poslední příspěvky

Mimořádné opatření – roušky

Dle mimořádného opatření, vydaného Ministerstvem zdravotnictví dne 22. 2. 2021 (čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN), je nařízeno nosit:

  • respirátor splňující normy FFP2/KN 95
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest
používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Výjimka se vztahuje pouze na děti v mateřské škole a  strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky,
že sedí u stolu.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Rozvrh online výuky

Od počátku druhého pololetí jsme dotaci synchronní(online) výuky upravili. V návaznosti na žádosti zákonných zástupců, žáků a učitelů se snažíme rozvrh upravovat tak, aby vyhovoval co nejvíce všem zúčastněným.
Proto vznikl pevný rozvrh online hodin, aby se mohli učitelé, žáci i zákonní zástupci orientovat v probíhající výuce.
Odkaz na rozvrh hodin.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Výpis z vysvědčení – 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vzhledem k současné koronavirové situaci není možné předat výpis z vysvědčení běžným způsobem.
1. a 2. ročník ZŠ, docházející do školy prezenčně, obdrží výpis z vysvědčení 28. 1. 2021.
Ostatní ročníky obdrží vysvědčení ihned po příchodu do školy (obnovení prezenční výuky).
K závěrečnému hodnocení (známky na vysvědčení) má přístup každý/á žák/žákyně nebo zákonný zástupce v elektronické žákovské knížce.
Hodnocení lze naleznout v Hodnocení -> Výpisy hodnocení -> Hodnocení žáka/studenta a zde v posledním sloupci označeném Uz. je výsledná známka.

  Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Školní družina v 2. pololetí šk. roku 2020/2021

Vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli o úpravu úhrady docházky do školní družiny.
Pro žáky 1. a 2. třídy je úhrada školní družiny beze změn (tedy 600,- za 2. pololetí).
Pro žáky 3., 4., a 5. ročníku bude výše úhrady snížena na 400,- za celé druhé pololetí. (vzhledem k nerealizování družiny v listopadu a lednu).
V případě, že máte syna/dceru v 3. – 5. ročníku a zaplatili jste družinu až do konce šk. roku 2020/2021, obraťte se na vychovatelku příslušného oddělení. Ta Vám vydá potvrzení a v ředitelně Vám následně přeplatek vrátíme.

V případě změny režimu/nečekaného vývoje se může toto prohlášení v budoucnu změnit.
Děkujeme za pochopení,

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Provoz školského zařízení od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 bude výuka na ZŠ a MŠ Probíhat následovně:

  • Mateřská škola bude v plném provozu.
  • Školní jídelna bude také v plném provozu.
  • Školní družina v provozu pro žáky docházející do školy prezenčně.
  • Základní škola
    • 1. a 2. ročník bude do školy docházet prezenčně (výuka bude probíhat běžným způsobem). Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
    • 3. – 9. ročník bude vyučován distančním způsobem – přítomnost těchto žáků je ve škole zakázána.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Provoz školského zařízení do konce roku 2020 – vánoční prázdniny

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků základních škol.
Uzavřená bude pouze ZŠ. Mateřská škola a školní jídelna zůstávají v chodu i během 21. a 22. prosince 2020.

Vánoční prázdniny tedy začínají v sobotu 19. 12. 2020.
Návrat do škol je poté v pondělí 4. 1. 2021.

Třídní besídky budou probíhat v pátek 18. 12. v kmenových učebnách.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Vánoční cukroví pro seniory

Žáci 4. třídy upekli pro seniory z místního domova důchodců vánoční cukroví. Cukroví bude předáno celým prvním stupněm za dodržení všech hygienických opatření v pondělí 22. 12. 2020.

Odkaz na galerii.