Zvonění

1. hodina: 08:10 - 08:55
2. hodina: 09:05 - 09:50
3. hodina: 10:05 - 10:50
4. hodina: 11:00 - 11:45
5. hodina: 11:55 - 12:40
6. hodina: 12:45 - 13:30

Zřizovatel školy

Zřizovatel školy

Školní projekty

Poslední příspěvky

Provoz školského zařízení od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 bude výuka na ZŠ a MŠ Probíhat následovně:

  • Mateřská škola bude v plném provozu.
  • Školní jídelna bude také v plném provozu.
  • Školní družina v provozu pro žáky docházející do školy prezenčně.
  • Základní škola
    • 1. a 2. ročník bude do školy docházet prezenčně (výuka bude probíhat běžným způsobem). Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
    • 3. – 9. ročník bude vyučován distančním způsobem – přítomnost těchto žáků je ve škole zakázána.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Provoz školského zařízení do konce roku 2020 – vánoční prázdniny

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků základních škol.
Uzavřená bude pouze ZŠ. Mateřská škola a školní jídelna zůstávají v chodu i během 21. a 22. prosince 2020.

Vánoční prázdniny tedy začínají v sobotu 19. 12. 2020.
Návrat do škol je poté v pondělí 4. 1. 2021.

Třídní besídky budou probíhat v pátek 18. 12. v kmenových učebnách.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Vánoční cukroví pro seniory

Žáci 4. třídy upekli pro seniory z místního domova důchodců vánoční cukroví. Cukroví bude předáno celým prvním stupněm za dodržení všech hygienických opatření v pondělí 22. 12. 2020.

Odkaz na galerii. 

Mikulášská nadílka ve škole 4. 12. 2020

Dne 4. 12 . 2020 do školy zavítal Mikuláš s čerty a andělem. Navštívili první stupeň a školku. Na druhý stupeň poté zabloudil jeden ztracený čertík.
Žáci za odměnu dostali něco sladkého na zub, výměnou za přednes nebo písničku.

Odkaz na galerii.

Provoz školy od 30. 11. 2020

Provoz školy bude obnoven. Bude třeba dodržovat zpřísněná hygienická nařízení: nošení roušek ve všech prostorách školy a řádná dezinfekce rukou.

První stupeň:
První stupeň (1. – 5. ročník) nastupuje do školy v plné míře.
Rozvrh – 1., 3., 4. a 5. ročník bude  beze změn. Z organizačních důvodů (realizace bezpečného stravování) bude změna v rozvrhu 2. třídy. Druháci budou mít zkrácenou výuku v pondělí a ve středu na 4 vyučovací hodiny.

Druhý stupeň:
Druhý stupeň (6. – 9. ročník) nastupuje do školy v následujícím režimu:
6. – 8. ročník nastupuje do tzv. rotační výuky, což znamená, že budou třídy rozděleny do 2 skupin, které se budou následně střídat.
1. skupina – 6. + 7. ročník – budou chodit prezenčně do školy v liché týdny (30. 11. – 4. 12.; 14. 12. – 18. 12. 2020).
2. skupina – 8. ročník – bude chodit prezenčně do školy v sudé týdny (7.12. – 11.12.; 21.12. – 22.12. 2020).
Žáci, kteří nedocházejí do školy prezenčně, jsou vzděláváni formou distanční výuky (jako v současné situaci = online hodiny, zadávání prací na Škola Online nebo jiným způsobem).
9. ročník nastupuje do každodenního prezenčního studia. Rozvrh bude beze změn. 

Školní družina:
Školní družina bude probíhat v ranních i odpoledních hodinách, v duchu běžného provozu (se zvýšenými hygienickými pravidly).

Školní jídelna:
Školní jídelna bude v provozu se zvýšenými hygienickými pravidly. Všichni žáci, kteří 30. 11. nastoupí do školy mají přihlášené obědy, pokud obědy odebírat nechcete, prosíme, zrušte jejich objednávku. 

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Návrat školáčků (1. a 2. ročníků) do lavic 18. 11. 2020 (aktualizováno)

Ve středu 18. 11. se vrátí do lavic 1. a 2. ročník ZŠ. 
Výuka bude probíhat dle rozvrhu, s výjimkou tělesné a hudební výchovy, která bude nahrazena jinými činnostmi.
Odpolední i ranní školní družina bude probíhat jako dříve.
Školní jídelna bude v provozu. (Je ovšem nutné si obědy telefonicky nebo online přihlásit.)
Výuka bude probíhat v neměnných skupinách (včetně ŠD) a žáci/žákyně jsou povinni/povinny nosit roušku během celého pobytu ve škole.

Výuka ostatních ročníků (3. – 9.) nadále probíhá distančně.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Prodloužení uzavření školského zařízení (2. 11. – 20. 11. 2020)

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky, ze dne 30. 10. 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření, bude ZŠ Polepy (1. i 2. stupeň) nadále uzavřený. Předběžný termínem otevření (konec krizového opatření) je 20. 11. 2020.
Pro bližší informace sledujte stránky školy a Školu Online.

V případě potřeby žádosti o ošetřovné jsou k dispozici v budově školy.

Po dobu krizového opatření bude škola uzavřena s výjimkou úředních hodin:
Po: 8:00 – 12:00
St: 8:00 – 12:00

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Online hodiny – přihlášení do školního Google účtu

Z důvodu zavedení distanční výuky se vyučující zaměřují na různé formy výuky. Jednou z nich ej i vysílání online hodiny. Pro dobrou kvalitu a bezpečné připojení do online hodin si škola zvolila platformu Google. Na této platformě mají žáci utvořené uživatelské účty(emaily na doméně @skolapolepy.cz). Tato doména je uzavřená pouze pro školní prostředí (nelze zasílat ani obdržet zprávy mimo @skolapolepy.cz). Při vyskytnutí problému se obraťte na třídní učitele, popřípadě na infpolepy@gmail.com.

Zde je NÁVOD na přihlášení do Google účtu.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Distanční výuka – informace

V případě, že výuka probíhá distančně, jsou žáci/žákyně povinni se účastnit na vysílaných online hodinách. V případě nepřítomnosti bude žákovi/žákyni započítána absence.

V případě zadaných prací je žák povinen úkoly vypracovat a odevzdat dle přiložených podmínek. Práce mohou být hodnoceny a jejich neplnění může vést ke zhoršení prospěchu.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy