Seznam přijatých dětí do MŠ od školního roku 2023/2024

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice, přijala na školní rok 2023/2024 děti evidované pod těmito registračními čísly:

13/23, 17/23, 10/23, 8/23, 9/23, 7/23, 16/23, 15/23, 11/23, 14/23, 18/23.