Historie školky

Zachovaný písemný doklad o zřízení mateřské školy v Polepech je ze 7. 9. 1945
Zmocněnec ministerstva školství a osvěty v Litoměřicích v něm píše: „Zemská školní rada v Praze sdělila, že ministerstvo školství a osvěty výnosem ze dne 19. 7. 1945 souhlasí s navrhovaným zřízením MŠ. Zároveň projevilo souhlas, aby na této škole byla ustanovena učitelka mateřské školy placená ze státních peněz. Mateřská škola se povoluje za předpokladu, že místní národní výbor ponese její věcný náklad.“ Podepsán: Josef Bayer, okresní školní inspektor. (čerpáno ze školní kroniky)
MŠ byla umístěna v budově školy č.p.170.
V roce 1957 se mateřská škola přestěhovala do budovy staré školy, kde byla až do roku 1980.
Budova současné mateřské školy byla slavnostně otevřena 29. 8.1980.


Byla vybudována v „akci Z“ ze sdružených finančních prostředků tehdejšího Místního národního výboru, JZD Polabský chmelař a ZNZP Lovosice.
V roce 2000 bylo původní vytápění na tuhá palivo předěláno na plynové vytápění.
V roce 2010 byla v celé budově vyměněna okna, provedeno zateplení budovy a nová fasáda.
V roce 2012 byly instalovány nové herní prvky v prostoru zahrady MŠ.