Seznam přijatých a nepřijatých dětí od 1.9.2021

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice, přijal k 1.9.2121 děti evidované pod těmito registračními čísly:

15/21, 17/21, 6/21, 8/21, 12/21, 13/21, 5/21, 14/21, 9/21, 10/21, 18/21, 7/21, 11/21.

Ředitel nepřijal k 1.9.2021 děti evidované pod těmito čísly:

16/21, 19/21

Otevření MŠ pro všechny děti

Dle nařízení vlády se v pondělí 10.5.2021  vrátí do mateřských škol všechny děti bez povinnosti jejich testování. 

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Mateřská škola bude uzavřena v době od 1.7.2021 do 13.8.2021. Děti opět nastoupí do MŠ v pondělí 16.8.2021. Po dobu letních prázdnin budou děti spojeny do jedné třídy.