Oznámení o omezení a přerušení provozu MŠ

Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem omezuje a přerušuje z organizačních a technických důvodů provoz Mateřské školy Polepy v Základní škole a Mateřské škole Polepy, okres Litoměřice ve dnech 26. – 27. 10.2023

Dne 26.10.23 bude v provozu pouze od 6 do 12 hodin. Dne 27.10.23 bude provoz přerušen zcela. Oba dny nebude v provozu školní jídelna.

 

Oznámení o přerušení provozu MŠ 29.9.2023

Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a dle ustanovení §24 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a v souladu s § 3 a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání přerušuje z provozních důvodů provoz Mateřské školy Polepy v Základní škole a Mateřské škole Polepy, okres Litoměřice dne 29.9.2023. Tento den nebude v provozu školní jídelna. 

Oznámení o přerušení provozu MŠ

Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem přerušuje z personálně technických důvodů provoz Mateřské školy Polepy v Základní škole a Mateřské škole Polepy, okres Litoměřice dne 2.6.2023.

MŠ bude v provozu tento den pouze do 13 hodin. 

Seznam přijatých dětí do MŠ od školního roku 2023/2024

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice, přijala na školní rok 2023/2024 děti evidované pod těmito registračními čísly:

13/23, 17/23, 10/23, 8/23, 9/23, 7/23, 16/23, 15/23, 11/23, 14/23, 18/23.

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

MŠ bude v době letních prázdnin uzavřena v době od 1.7 do 13.8.2023.

Otevíráme v pondělí 14.8 jednu třídu, kde budou spojeny děti z obou tříd. Poplatek za předškolní vzděláváni bude za srpen 243 Kč.

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin.

Mateřská škola bude uzavřena v době od 23.12.2022 do 2.1.2023. Děti opět nastoupí v úterý 3.2.2023 

Úplata za předškolní vzdělávání je v prosinci 2022 snížena na 305 Kč.

Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy dne 23.11.2022

Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a dle ustanovení § 24 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a v souladu s § 3 a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, přerušuje z důvodu plánované uzávěry vody v obci Polepy provoz Mateřské školy Polepy na Základní škole a Mateřské škole Polepy, okres Litoměřice dne 23. listopadu 2022. V tento den nebude v provozu školní jídelna. 

Přerušení provozu MŠ 18.11.2022

Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a dle ustanovení § 24 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v souladu s § 3 a vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, přerušuje z důvodu plánované výměny vstupních ventilů přívodu vody do MŠ na Základní škole a Mateřské škole Polepy, okres Litoměřice dne 18.11.2022. V tento den nemůže být v provozu školní jídelna.