Důležité upozornění!!!

V pátek 29.5.2020 bude přerušena dodávka elektřiny od 7 do 15 hodin. Z tohoto důvodu bude tento den uzavřena Mateřská škola, Základní škola i Školní jídelna. Děkujeme za pochopení.

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 25.5.2020

 

Informace ke znovuotevření mateřské školy od 25.5.2020

 

Vážení rodiče,

na základě souboru hygienických pokynů pro MŠ níže specifikujeme podmínky, za kterých bude obnoven provoz mateřské školy do konce června 2020.

 

Termín otevření mateřské školy – 25. 5. 2020

 

 • Provoz mateřské školy: 6 – 16 hodin
 • Ranní příchod dětí do MŠ je nejpozději do 8:00.
 • Vyzvednutí dítěte po obědě v době od 11:30 do 12:00
 • Zákonný zástupce před prvním vstupem do školy podepíše písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZČR a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Dětem bude při vstupu do MŠ měřena teplota. Pokud bude dítě při ranním filtru vykazovat jakékoliv symptomy nemoci (teplota, rýma, kašel, bolest hlavy, slabost, apatie…), nebude do mateřské školy přijato! Pokud budou během dne zjištěny u dítěte symptomy nemoci, bude dítě umístěno do samostatné místnosti a rodič je povinen neprodleně si dítě vyzvednout.
 • Dítě bude do školky provázet pouze jedna osoba, pro kterou platí povinnost zakrytí nosu a úst. Doprovázející osoba musí dodržovat odstup 2 metry od ostatních (v souladu s mimořádnými opatřeními). Do šatny povolen vstup současně 2 dětem s doprovodem. Při vyzvedávání platí stejná pravidla.
 • Pobyt v šatně (při předání i vyzvednutí dítěte) omezte na co nejkratší dobu.
 • Při vstupu do budovy bude umístěna desinfekce rukou, kterou je povinen doprovod použít.
 • Každé dítě si ihned po příchodu do třídy umyje důkladně ruce vodou a mýdlem.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemusí v prostorách MŠ nosit roušky.
 • Děti si do MŠ nesmí nosit žádné hračky, knihy ani plyšáky, jídlo a pití.
 • Vzdělávání bude probíhat v areálu mateřské školy za zpřísněných hygienických podmínek.
 • Stravování bude celodenně zajištěno za zpřísněných hygienických podmínek.
 • Věnujte, prosíme, pozornost manuálu MŠMT – „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“, který je v plném znění v dokumentech školy.

 

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

 

Osoby s rizikovými faktory:

 

 1. Věk nad 65let s přidruženými chronickými onemocněními
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou (např. hypertenze).
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci orgánů či kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů splňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Do mateřských škol by měli své děti umísťovat především rodiče, kteří musí plnit neodkladné pracovní záležitosti nebo se nacházejí v tíživé sociálně-ekonomické situaci.

Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili nezbytnost obnovení docházky svého dítěte v mateřské škole, a to s ohledem na jeho zdravotní stav a schopnost přizpůsobit se stanovenému režimu.

 

Přečtěte si, prosím, důkladně všechny informace a do 17.5.2020 v případě zájmu o nástup do MŠ toto potvrďte emailem (materskaskola@skolapolepy.cz) či na tel.č. 416787191

 

Pomoc rodičům při domácím vzdělávání předškoláků

Milí rodiče, doporučuji využít pro domácí vzdělávání předškoláků odkaz na televizi pro školy a školáky www.ct.edu.cz

Zvolte stupeň vzdělávání – předškolní a zde je 403 videí k dopravní výchově, hudebním a pohybovým aktivitám, ke komunikaci a socializaci, k lidskému tělu a zdraví, logopedické prevenci a smyslovým hrám, k cvičení paměti a logické hry, jsou tu pohádky a příběhy, poznávání české republiky a přírody. 

Věřím, že krásně zpracované pořady zabaví děti a naučí se spoustu činností. 

 

Platba školného na květen 2020

Vzhledem k přetrvávajícímu přerušení provozu mateřské školy zřizovatelem v souvislosti s onemocněním COVID-19, ředitel školy rozhodl o zrušení úplaty za předškolní vzdělávání na květen 2020. Prosím rodiče, zrušte své příkazy v bankách. Pokud platba proběhne, bude počítána jako záloha na další měsíc.