Angličtina hrou

Rodiče mají možnost přihlásit dítě na kurz anglického jazyka. Ten probíhá pod vedením zkušené akreditované lektorky, která je zaměřená na vzdělávání předškolních dětí, paní učitelky Ivany Vostré. Děti se jednou týdně seznamují se zvukomalebností odlišného jazyka a učí se základy angličtiny pomocí herních aktivit. Vyučovací hodina trvá 45 minut a probíhá v oddělené části třídy předškolních dětí v době odpoledního odpočinku.

Cena kurzu na školní rok je 1600 Kč. V případě zájmu je možné kurz hradit pololetně, tedy 800 Kč na pololetí.