Angličtina hrou

Rodiče mají možnost přihlásit dítě na kurz anglického jazyka. Ten probíhá pod vedením kvalifikované paní učitelky Mgr. Hany Beštové. Děti se jednou týdně seznamují se zvukomalebností odlišného jazyka a učí se základy angličtiny pomocí herních aktivit. Vyučovací hodina trvá 45 minut a probíhá v oddělené části třídy předškolních dětí v době odpoledního odpočinku.

Cena kurzu na školní rok je 1600 Kč. V případě zájmu je možné kurz hradit pololetně, tedy 800 Kč na pololetí.