Seznam přijatých dětí od 1.9. 2024

Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

19/24, 9/24, 18/24, 10/24,7/24, 15/24, 14/24, 12/24, 6/24, 11/24,13/24.

Uzavření MŠ v úterý 11.6.2024

Ředitelka školy dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlašuje v Základní škole a Mateřské škole Polepy, okres Litoměřice z důvodů odstávky elektrické energie ředitelské volno, a to v úterý 11. června 2024. 

Ředitelské volno se vztahuje i na provoz mateřské školy a školní jídelny. 

Přerušení provozu v době letních prázdnin

Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem přerušuje z důvodu letních prázdnin a čerpání dovolených zaměstnanců MŠ provoz Mateřské školy Polepy v Základní a Mateřské škole Polepy od 1.7. 2024 do 9.8. 2024. Děti nastoupí v pondělí 12.8. 2024. Do 31.8. 2024 bude provoz pouze v jedné třídě.

Poplatek za předškolní vzdělávání za srpen bude 272 Kč.