Úplata za předškolní vzdělávání za duben 2021

Protože z nařízení vlády trvá přerušení provozu MŠ pro většinu dětí, úplatu za duben ředitel školy zrušil. Děti rodičů vybraných profesí, kteří mají výjimku a mohou navštěvovat MŠ, budou za duben platit 300 Kč.

Informace k otevření mateřské školy od 12.4.2021

Vážení rodiče, 

mateřské školy se otevírají od pondělí 12.4.2021, ale v první fázi pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou (to jsou děti , kterým bude do 31.8.2021 šest let a s odkladem školní docházky) a nově také pro děti rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému.

Rodiče předškolních dětí již v pondělí dostali informaci, že je nutné nejpozději do pátku 9.4. nahlásit, zda předškolní dítě bude do školky docházet, nebo zda si ho i nadále necháte doma (dítě bude omluveno, budeme Vám nadále posílat podklady k distanční výuce). Je to nutné k zajištění provozních záležitostí, testování i stravování. 

Rodiče pracující v integrovaném záchranném systému a jejichž dítě není předškolní, musí doložit potvrzení zaměstnavatele. Bez tohoto potvrzení a předchozí dohody s vedením MŠ nelze dítě do školky přijmout.

Roušku děti v MŠ mít nemusí.

Děti budou pravidelně testovány v pondělí a ve čtvrtek výtěrem z nosu. Testy budeme provádět v učebně logopedie (vstup z terasy MŠ) pověřenými zaměstnanci školy. U testu budou přítomni vždy rodiče, či doprovázející osoby. Výtěr z nosu jim tak rodiče udělají sami. Pokud bude doprovázet dítě jiná osoba (teta, babička…), bude mít písemné pověření k výtěru dítěte z nosu rodiči dítěte.  Zaměstnanec školy je pak po 15 minutách vyhodnotí a informuje rodiče, kteří zatím budou čekat s dítětem venku v prostoru zahrady MŠ, o výsledku. Po negativním výsledku může dítě jít do šatny své třídy. Při pozitivním výsledku dítě i s rodiči odchází domů a pojede na testy PCR. Počítejte tedy s časovou prodlevou 15-20 minut při předání dítěte do MŠ.

Můžete se seznámit s informacemi k testování dětí na webových stránkách https://testování.edu.cz/

Milí rodiče, věříme, že společně to zvládneme a že společně budeme dělat maximum pro to, aby děti co nejméně pocítily povinně nastolená opatření.

Vybrané profese rodičů, kteří mohou žádat o přítomnost dítěte v MŠ.

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo dvouletá
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky