Přerušení provozu MŠ 18.11.2022

Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a dle ustanovení § 24 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v souladu s § 3 a vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, přerušuje z důvodu plánované výměny vstupních ventilů přívodu vody do MŠ na Základní škole a Mateřské škole Polepy, okres Litoměřice dne 18.11.2022. V tento den nemůže být v provozu školní jídelna.