Seznam přijatých a nepřijatých dětí od 1.9.2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice,

přijala k 1.9.2022 děti evidované pod těmito registračními čísly:

10/22, 6/22, 8/22, 9/22, 14/22, 5/22, 11/22, 7/22, 12/22, 16/22, 17/22.

Ředitelka nepřijala k 1.9.2022 děti evidované pod těmito čísly: 

4/22, 15/22, 13/22.