Seznam přijatých a nepřijatých dětí od 1.9.2021

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice, přijal k 1.9.2121 děti evidované pod těmito registračními čísly:

15/21, 17/21, 6/21, 8/21, 12/21, 13/21, 5/21, 14/21, 9/21, 10/21, 18/21, 7/21, 11/21.

Ředitel nepřijal k 1.9.2021 děti evidované pod těmito čísly:

16/21, 19/21