Nadcházející události

Žádné akce nejsou naplánovány.

Nejnovější příspěvky

Platba školného na květen 2020

Vzhledem k přetrvávajícímu přerušení provozu mateřské školy zřizovatelem v souvislosti s onemocněním COVID-19, ředitel školy rozhodl o zrušení úplaty za předškolní vzdělávání na květen 2020. Prosím rodiče, zrušte své příkazy v bankách. Pokud platba proběhne, bude počítána jako záloha na další měsíc.

Úkoly pro předškoláky v době coronaviru

Milí rodiče předškoláčků,

v době mimořádných opatření a uzavření MŠ Vám budeme posílat pravidelně úkoly pro přípravu dětí pro vstup do ZŠ na Váš email. Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu, když dáte vědět, jak se Vám úkoly dařilo splnit. Přejeme hodně sil, optimismu a dobré nálady. Vaše paní učitelky.

ZÁPIS DO MŠ

Jak podat přihlášku dítěte do MŠ.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření k zápisu do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 • prohlásí, že je jeho dítě řádně očkované (vzor v dokumentech ke stažení) a
 • doloží kopii očkovacího průkazu dítěte

Stáhněte si z dokumentů ke stažení tyto tiskopisy:

 • Přihláška do MŠ
 • Čestné prohlášení zákonného zástupce
 • Evidenční list dítěte

Podání žádosti

 1. Vyplňte žádost o přijetí (můžete si vytisknout, je dostupná v dokumentech ke stažení).
 2. Doručte vyplněnou žádost do MŠ Polepy, s kopií rodného listu dítěte, kopií očkovacího průkazu dítěte a čestným prohlášením zákonného zástupce k očkování dítěte a vyplněným evidenčním listem dítěte v termínu od zveřejnění tohoto oznámení až do 6.5.2020
 3. Pokud dítě již bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přiloží kopii doporučení.
 4. Pokud si nemůžete vytisknout formuláře, vyzvedněte si je nejpozději do 6.5.2020 v MŠ v úředních hodinách (pondělí a středa od 8 do 12 hodin), či domluvte jiný termín po telefonické dohodě s vedoucí MŠ. Tel: 416787191
 5. zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádost o přijetí s dalšími dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: twrmq9w,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou (na adresu: MŠ Polepy, Polepy 193, 411 47 Polepy),
 4. osobním předáním v MŠ v úředních hodinách (pondělí a středa od 8 do 12 hodin) v termínu od zveřejnění do 6.5.2020

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se dozvíte zveřejněním seznamu na webových stránkách školy dne 3.6.2020 pod příslušným registračním číslem. Toto číslo bude zákonným zástupcům oznámeno při odevzdání žádosti, či emailem, nebo telefonicky.

V souladu § 36 odst. 3 č. 500/20004sb.,správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se ještě vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit se a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři vedoucí MŠ 20.5.2020 od 8 do 10 hodin.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Z důvodu přerušení provozu mateřské školy zřizovatelem v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem  a onemocněním COVID-19, ředitel školy rozhodl o zrušení úplaty za předškolní vzdělávání za duben 2020. Pokud platby již proběhly,  jsou počítány jako záloha na další měsíc.

Jak zabavit děti – pomoc pro maminky s dětmi

Pomoc pro maminky s dětmi v celé ČR. Ekonáměty pro jarní tvoření Vám pošleme na Váš email zdarma. Zabavte děti vesele a hravě. Stačí na email ekoatelier@gmail.com zaslat zprávu „ŽÁDÁM O NÁPADY“

Nápad pro zábavu i výuku dětí

Vážení rodiče, posílám odkaz na přístupy pana Přikryla k interaktivním programům i pro předškolní děti, se kterými pracujeme v MŠ a děti je mají rády. Přístupy jsou nyní zdarma!

Vážení pedagogové a rodiče,

až do odvolání zpřístupňujeme pro školní i domácí výuku všechny dostupné on-line výukové interaktivní programy Barevné kamínky – iŠkolička určené pro mateřské školy a první ročník základních škol. Jedná se o programy Leden, Březen, Duben, Prosinec, Les a Moje tělo. Rovněž všem rodičům nabízíme vzdálenou technickou pomoc s nastavením jejich PC, notebooku, tabletu apod. K dispozici máme i lektory, kteří vysvětlují metodiku.
Stačí zavolat na METODICKÝ KABINET DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, tel. číslo +420 583 035 135. Obratem se k Vám vzdáleně připojí technik a vše potřebné Vám nainstaluje. Po domluvě můžeme také nastavit přístupy k 56 interaktivním učebnicím pro I. a II. stupeň základní školy od vydavatelství Taktik a k aplikaci Včelka, jež slouží k procvičování čtenářské gramotnosti u dětí na I. stupni ZŠ.

Vše je samozřejmě nyní zdarma.

Váš tým Barevné kamínky & SchoolBoard

 

Kdo chce iŠkoličku:

Pro všechny přístroje s Win 7-10, Android i iOS:

 1. otevřete prohlížeč Chromea vstupte na naše stránky www.hrajeme-si.cz(jiný prohlížeč nepoužívejte!!, pokud Chrome nemáte, musíte nainstalovat)
 2. přihlaste se tam vpravo nahoře jako doma@metodickykabinet.cza heslo je doma01
 3. v modrém menu vstupte do “iŠkolička” pak zvolte růžové tlačítko “vstoupit do aplikace Moje iŠkolička”

 

Načte se aplikace a tam bude barevná první dlaždice Interaktivní programy, klikněte na obrázek šaška na dlaždici a tam najdete naše programy a můžete si hrát.

Takto se můžou přihlašovat i děti doma, i kdekoliv ve škole na jakémkoliv přístroji.

 

Kdo chce Taktik nebo Včelku pro ZŠ tak musí volat 583 035 135 pro přihlašovací údaje.

 

S pozdravem

Ing. Ladislav Přikryl

Barevné kamínky s.r.o.

Kroměříž

 

 

Uzavření Mateřské školy v Polepech

Z rozhodnutí zřizovatele školy je od pondělí 16.3.2020 až do odvolání uzavřena Mateřská škola v Polepech. 

V pondělí 16.3.2020 dopoledne si v kanceláři MŠ můžete vyzvednout tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy“ pro svého zaměstnavatele.

Zápis do Mateřské školy v Polepech

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Polepech, okres Litoměřice vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021, který se bude konat ve středu 6.5. 2020 od 10 do 15 hodin v budově Mateřské školy v Polepech.

K zápisu rodiče přinesou: 

 1. Rodný list dítěte
 2. Občanský průkaz rodiče či zákonného zástupce

Potřebné tiskopisy dostanete při sepsání žádosti o přijetí v Mateřské škole Polepy.

Vyšetření zraku dětí

Vyšetření zraku dětí.

Vážení rodiče,

ve Vaší mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu „Koukají na nás správně?“. Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek dioptrické vady často neodhalí. Včasným vyšetřením zraku máte možnost ochránit své dítě před vznikem pozdějších komplikací.

Proč nechat vyšetřit dítě přístrojem Plusoptix?

✓ Přístroj Plusoptix umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6 měsíců. Čím dříve je u dětí oční vada zjištěna a včas korigována, tím vyšší je pravděpodobnost jejího úspěšného vyléčení.

Velký podíl na vzniku dioptrických očních vad včetně šilhání a tupozrakosti má rovněž dědičnost. V případě výskytu očních vad v rodině u rodičů nebo prarodičů se doporučuje nechat dítěti zrak pravidelně kontrolovat, protože jakákoliv komplikace může zrak při zanedbání léčby značně poškodit.

Jedním z důsledků nezjištěné a neléčené vady zraku u dětí je riziko vzniku úrazu. Projekt preventivního screeningového vyšetření zraku svým posláním naplňuje cíle Národního akčního plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informace o termínu vyšetření Vám sdělí pracovníci mateřské školy.

Jménem celého realizačního týmu projektu Vás srdečně zdraví

Ing. Andrea Žejdlová, Ph.D.
manažer projektu

Tel: 776 31 22 21

Prima Vizus, o.p.s.
nestátní zdravotnické zařízení
www.primavizus.cz