Nejnovější příspěvky

Uzavření Mateřské školy v Polepech

Z rozhodnutí zřizovatele školy je od pondělí 16.3.2020 až do odvolání uzavřena Mateřská škola v Polepech. 

V pondělí 16.3.2020 dopoledne si v kanceláři MŠ můžete vyzvednout tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy“ pro svého zaměstnavatele.

Zápis do Mateřské školy v Polepech

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Polepech, okres Litoměřice vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021, který se bude konat ve středu 6.5. 2020 od 10 do 15 hodin v budově Mateřské školy v Polepech.

K zápisu rodiče přinesou: 

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz rodiče či zákonného zástupce

Potřebné tiskopisy dostanete při sepsání žádosti o přijetí v Mateřské škole Polepy.

Vyšetření zraku dětí

Vyšetření zraku dětí.

Vážení rodiče,

ve Vaší mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu „Koukají na nás správně?“. Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek dioptrické vady často neodhalí. Včasným vyšetřením zraku máte možnost ochránit své dítě před vznikem pozdějších komplikací.

Proč nechat vyšetřit dítě přístrojem Plusoptix?

✓ Přístroj Plusoptix umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6 měsíců. Čím dříve je u dětí oční vada zjištěna a včas korigována, tím vyšší je pravděpodobnost jejího úspěšného vyléčení.

Velký podíl na vzniku dioptrických očních vad včetně šilhání a tupozrakosti má rovněž dědičnost. V případě výskytu očních vad v rodině u rodičů nebo prarodičů se doporučuje nechat dítěti zrak pravidelně kontrolovat, protože jakákoliv komplikace může zrak při zanedbání léčby značně poškodit.

Jedním z důsledků nezjištěné a neléčené vady zraku u dětí je riziko vzniku úrazu. Projekt preventivního screeningového vyšetření zraku svým posláním naplňuje cíle Národního akčního plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informace o termínu vyšetření Vám sdělí pracovníci mateřské školy.

Jménem celého realizačního týmu projektu Vás srdečně zdraví

Ing. Andrea Žejdlová, Ph.D.
manažer projektu

Tel: 776 31 22 21

Prima Vizus, o.p.s.
nestátní zdravotnické zařízení
www.primavizus.cz

 

Zahajovací schůzka s rodiči

Vážení rodiče,

zveme Vás na zahajovací schůzku, která se bude konat v přízemí v 1. třídě MŠ ve čtvrtek 5.9.2019 v 15 hodin.

Výsledky zápisu do MŠ na školní rok 2019/20

Seznam přijatých dětí od 1.9.2019

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice, přijala k 1.9.2019 děti evidované pod těmito registračními čísly:

16/19, 15/19, 9/19, 6/19, 19/19, 7/19, 13/19, 18/19, 11/19, 5/19, 10/19.

Vyvěšeno dne 4.6.2019

Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2019

Ředitelství mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice, nepřijala k 1.9.2019 děti evidované pod registračními čísly:

12/19, 17/19, 8/19

Vyvěšeno dne 4.6.2019

Uzavření MŠ v době letních prázdnin.

Mateřská škola bude uzavřena v době od 1. 7. 2019 do 9. 8. 2019. Děti nastoupí opět do MŠ v pondělí 12. 8. 2019.

Po dobu prázdnin budou děti spojeny do jedné třídy.

Zápis do Mateřské školy v Polepech

Ředitelství základní školy a Mateřské školy v Polepech, okres Litoměřice vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020, který se bude konat v úterý 7. 5. 2019 od 10 do 15 hodin v budově Mateřské školy v Polepech.

K zápisu rodiče přinesou:

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz rodiče či zákonného zástupce

Potřebné tiskopisy dostanete při sepsání žádosti o přijetí v mateřské škole.

Beseda: Poprvé v knihovně

Beseda v místní knihovně v Polepech na téma: „Poprvé v knihovně“.

Dne 22.3 se děti v prostředí k tomu určeném seznamí s knihovnou. Zjistí, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, jak vzniká kniha, kdo je autor, ilustrátor, redaktor, nakladatel, k čemu slouží knihovna a jaké knihy v ní najdeme.