Nadcházející události

Žádné akce nejsou naplánovány.

Nejnovější příspěvky

Zápis do MŠ v Polepech pro školní rok 2022-2023

Zápis do mateřské školy pro příští školní rok se bude konat ve čtvrtek 5.5.2022 od 10 do 15 hodin v budově MŠ, v kanceláři MŠ v přízemí.

K zápisu zákonní zástupci přinesou :

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz rodiče či zákonného zástupce

Tiskopisy potřebné k zápisu najdete v dokumentech na těchto webových stránkách. Můžete si je dopředu vytisknout a vyplnit. Najdete zde žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, evidenční list dítěte a vyjádření lékaře. Můžete si v předstihu vyřídit potvrzení pediatra o očkování dítěte. Potřebné tiskopisy budou i k dispozici v den zápisu v MŠ. Bez potvrzení lékaře nemůže být rozhodnuto o přijetí.

Rozhodnutí o přijetí je v pravomoci ředitele mateřské školy, který postupuje podle platných kritérií pro přijetí. Bude vydáno do 30 dnů od podání žádosti a bude zveřejněno pod registračním číslem na webových stránkách školy.

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Mateřská škola bude uzavřena v době od 1.7.2022 do 12.8.2022. Otevíráme v pondělí 15.8.2022. Po dobu prázdnin děti budou sloučeny do jedné třídy.

Provoz v MŠ v srpnu bude 13 dní, bude tedy snížena úplata za předškolní vzdělávání.

Poměrná část úplaty za tyto dny činí 227 Kč.

Pokyny k plaveckému výcviku

Vážení rodiče předškoláků,

1. lekce plaveckého výcviku byla zrušena z důvodu uzavření MŠ a karantény.  Na další lekce jsme přihlášeni a výcvik se uskuteční. MŠ je od 24. 11. 21 znovu otevřena a tak s přihlášenými dětmi počítáme a také plavecké škole za tyto děti platíme. Děti, které už znovu chodí do MŠ doložili test PCR, že jsou negativní, ostatní tak prosím učiňte také. Na další lekci, která se uskuteční v úterý 30.11.21 počítáme se všemi přihlášenými dětmi. Pokud někdo test nepodstoupil a je přihlášen, karanténa pro něj platí do 30.11.21 a po tomto datu může s námi pokračovat v plaveckém výcviku. 

Otevření MŠ 24.11.2021

Ve středu 24.11.2021 otevíráme obě třídy MŠ za těchto podmínek:

Při předání dítěte musíte předložit negativní výsledek PCR  testu dítěte s datumem vyšetření ne mladším, než 21.11.21. Pozdější datum je možné. Pokud máte test před tímto datem, dítě přijmout nemůžeme!

Pokud test dítě nepodstoupí, je karanténa pro dané dítě platná až do 1.12.2021.

Zároveň nesmíme přijmout dítě s jakýmikoli příznaky nějakého onemocnění. Pokud je nemocný někdo doma ve vaší rodině, nechte také dítě doma. Svou odpovědností tak chráníte všechny přítomné ve školce. 

Těšíme se na Vaše děti. 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy

Potvrzený tiskopis žádosti o ošetřovné pro své zaměstnavatele si rodiče můžou vyzvednout v Mateřské škole v době od 7 do 14 hodin. 

Další informace:

Pokud dítěti vyjde pozitivní PCR test, volejte či pište na mobilní číslo školky: 725187191, nebo pevnou linku 416787191

Při nástupu dítěte do MŠ  bude nutné doložit písemné potvrzení o negativním testu PCR na vyšetření Covid-19 daného dítěte. Pokud jste dítě netestovali, musí dodržet celou dobu karantény, zatím do 30.11.21. Podle aktuální situace se může toto datum změnit. 

Uzavření MŠ z důvodu covid-19

Pro onemocnění Covid 19 uzavíráme MŠ zatím do 23.11.2021.

Prosíme rodiče všech dětí, aby přihlásili své děti na PCR ve dnech 21 a 22.11.2021 Pokud budou negativní, můžou děti nastoupit 24.11 2021 do školky. Pokud rodiče své děti nechtějí nechat testovat, musí dodržet karanténu a děti můžou nastoupit až 1.12.2021.

Pokud se vyskytne další případ a dojde ke změnám, budeme Vás informovat.

Rozhodnutí KHS