Nadcházející události

Žádné akce nejsou naplánovány.

Nejnovější příspěvky

Otevření MŠ 24.11.2021

Ve středu 24.11.2021 otevíráme obě třídy MŠ za těchto podmínek:

Při předání dítěte musíte předložit negativní výsledek PCR  testu dítěte s datumem vyšetření ne mladším, než 21.11.21. Pozdější datum je možné. Pokud máte test před tímto datem, dítě přijmout nemůžeme!

Pokud test dítě nepodstoupí, je karanténa pro dané dítě platná až do 1.12.2021.

Zároveň nesmíme přijmout dítě s jakýmikoli příznaky nějakého onemocnění. Pokud je nemocný někdo doma ve vaší rodině, nechte také dítě doma. Svou odpovědností tak chráníte všechny přítomné ve školce. 

Těšíme se na Vaše děti. 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy

Potvrzený tiskopis žádosti o ošetřovné pro své zaměstnavatele si rodiče můžou vyzvednout v Mateřské škole v době od 7 do 14 hodin. 

Další informace:

Pokud dítěti vyjde pozitivní PCR test, volejte či pište na mobilní číslo školky: 725187191, nebo pevnou linku 416787191

Při nástupu dítěte do MŠ  bude nutné doložit písemné potvrzení o negativním testu PCR na vyšetření Covid-19 daného dítěte. Pokud jste dítě netestovali, musí dodržet celou dobu karantény, zatím do 30.11.21. Podle aktuální situace se může toto datum změnit. 

Uzavření MŠ z důvodu covid-19

Pro onemocnění Covid 19 uzavíráme MŠ zatím do 23.11.2021.

Prosíme rodiče všech dětí, aby přihlásili své děti na PCR ve dnech 21 a 22.11.2021 Pokud budou negativní, můžou děti nastoupit 24.11 2021 do školky. Pokud rodiče své děti nechtějí nechat testovat, musí dodržet karanténu a děti můžou nastoupit až 1.12.2021.

Pokud se vyskytne další případ a dojde ke změnám, budeme Vás informovat.

Rozhodnutí KHS

Uzavření MŠ 27.9.2021

V pondělí 27.9.2021 bude z rozhodnutí obecního úřadu z provozních důvodů uzavřena mateřská škola. Děti nastoupí do školky až po státním svátku, tedy 29.9.2021

Vítejte ve školce

Milí rodiče, ve středu 1.9.2021 přivítáme ve školce už všechny děti. Přijďte prosím do osmi hodin. Nové děti přivítá paní učitelka v šatně v přízemí školy. Prosíme rodiče, aby se po budově pohybovali v ochranné roušce. Děti zjistí, kam si odloží své věci, jakou budou mít značku a půjdou do třídy, kde na ně čekají kamarádi a paní učitelka. Rodiče nových dětí si dohodnou s paní učitelkami, na jak dlouhou dobu budou první dny ve školce a kdy si děti vyzvednou. Děti se ve školce netestují.

Schůzka s rodiči se bude konat 2.9.2021 v 15 hodin.

 

Seznam přijatých a nepřijatých dětí od 1.9.2021

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice, přijal k 1.9.2121 děti evidované pod těmito registračními čísly:

15/21, 17/21, 6/21, 8/21, 12/21, 13/21, 5/21, 14/21, 9/21, 10/21, 18/21, 7/21, 11/21.

Ředitel nepřijal k 1.9.2021 děti evidované pod těmito čísly:

16/21, 19/21

Otevření MŠ pro všechny děti

Dle nařízení vlády se v pondělí 10.5.2021  vrátí do mateřských škol všechny děti bez povinnosti jejich testování. 

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Mateřská škola bude uzavřena v době od 1.7.2021 do 13.8.2021. Děti opět nastoupí do MŠ v pondělí 16.8.2021. Po dobu letních prázdnin budou děti spojeny do jedné třídy.

Úplata za předškolní vzdělávání za duben 2021

Protože z nařízení vlády trvá přerušení provozu MŠ pro většinu dětí, úplatu za duben ředitel školy zrušil. Děti rodičů vybraných profesí, kteří mají výjimku a mohou navštěvovat MŠ, budou za duben platit 300 Kč.