Organizace činností

6:00 – 8:00 Příjem dětí (po domluvě dle individuální potřeby rodičů), cvičení

Spontánní hry a činnosti podle individuální volby dětí, pohybové chvilky (s možností využití tělovýchovného nářadí a náčiní), vzdělávací nabídka (výtvarný koutek s využitím bohatého materiálu a pomůcek, stavebnice, knihy, encyklopedie, koutek experimentování, hudební koutek, koutky k námětovým hrám).

8:45 – 9:00 Hygiena, svačina, hygiena

Je dbáno na dostatečné osobní soukromí dětí.

9.00 – 9:45 Řízená činnost

Činnost, vedená učitelkou je plánovaná, vyvážená s činnostmi spontánními. Vychází z RVP, vzdělávacího plánu školy, z denních příprav paní učitelky. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, jsou zapojovány do organizace činností. Plánování činností vychází z věku dětí, z potřeb a zájmů dětí, je dostatečně pružné, aby mohlo reagovat na vzniklé momentální situace.

9:45 – 11:30 Příprava na pobyt venku a pobyt venku

Využívána je školní zahrada s mnoha průlezkami, houpačkami, skluzavkou a kolotočem, dvěma pískovišti a v létě s možností sprchování. Chodíme na procházky obcí, aby se děti orientovaly v nejbližším okolí – obchod, pošta, nádraží, zdravotní středisko, fotbalové hřiště. Chodíme také do lesíka, ke koním, k rybníku, kde uplatňujeme environmentální výchovu v praxi. Důsledně dbáme a upevňujeme u dětí základy bezpečnosti při chůzi po komunikaci a jejím přecházení, užívání terčíku a reflexních prvků, které přispívají k bezpečnosti dětí.

11:30 – 12:00 Hygiena, oběd

Děti v 1. třídě od 4 let používají jídelní příbor, ve 2. třídě jej samozřejmě používají všechny děti. Učí se správnému držení, čistému stolování, samostatnému dolévání nápoje. Po obědě, před odpočinkem na lehátku si skládají své věci na židličku, obrátí je na líc.

12:00 – 14:00 Odpolední odpočinek

Čtení pohádky, poslech relaxační hudby. Děti, které neusínají, zvláště předškolní, mají možnost se v tuto dobu věnovat jiným, převážně klidným činnostem. Je to chvíle pro individuální přístup, s dětmi se provádí individuální práce, procvičuje to, co se dítěti tolik nedaří.

14:00 – 14:30 Hygiena, svačina

14:30 – 16:00 Odpolední spontánní hry, činnosti, aktivity

Pokud dovolí počasí, trávíme čas po odpolední svačině venku, na školní zahradě s využitím jejího zařízení, děti také pomáhají s jejím úklidem. Jinak probíhají volné hry dětí ve třídách.

 

Uspořádání dne v mateřské škole není striktně předepsáno, pružně se přizpůsobuje podmínkám, ročním obdobím, a situacím v konkrétní skupině dětí.

Dodržován je pouze odstup mezi jednotlivými jídly a celodenní pitný režim.

Stanovený rámcový režim dne může být pozměněn i v případě, že to vyplývá z třídního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních představení, besídek a podobných akcí, pořádaných školou.