Nejnovější příspěvky

Informace k otevření mateřské školy od 12.4.2021

Vážení rodiče, 

mateřské školy se otevírají od pondělí 12.4.2021, ale v první fázi pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou (to jsou děti , kterým bude do 31.8.2021 šest let a s odkladem školní docházky) a nově také pro děti rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému.

Rodiče předškolních dětí již v pondělí dostali informaci, že je nutné nejpozději do pátku 9.4. nahlásit, zda předškolní dítě bude do školky docházet, nebo zda si ho i nadále necháte doma (dítě bude omluveno, budeme Vám nadále posílat podklady k distanční výuce). Je to nutné k zajištění provozních záležitostí, testování i stravování. 

Rodiče pracující v integrovaném záchranném systému a jejichž dítě není předškolní, musí doložit potvrzení zaměstnavatele. Bez tohoto potvrzení a předchozí dohody s vedením MŠ nelze dítě do školky přijmout.

Roušku děti v MŠ mít nemusí.

Děti budou pravidelně testovány v pondělí a ve čtvrtek výtěrem z nosu. Testy budeme provádět v učebně logopedie (vstup z terasy MŠ) pověřenými zaměstnanci školy. U testu budou přítomni vždy rodiče, či doprovázející osoby. Výtěr z nosu jim tak rodiče udělají sami. Pokud bude doprovázet dítě jiná osoba (teta, babička…), bude mít písemné pověření k výtěru dítěte z nosu rodiči dítěte.  Zaměstnanec školy je pak po 15 minutách vyhodnotí a informuje rodiče, kteří zatím budou čekat s dítětem venku v prostoru zahrady MŠ, o výsledku. Po negativním výsledku může dítě jít do šatny své třídy. Při pozitivním výsledku dítě i s rodiči odchází domů a pojede na testy PCR. Počítejte tedy s časovou prodlevou 15-20 minut při předání dítěte do MŠ.

Můžete se seznámit s informacemi k testování dětí na webových stránkách https://testování.edu.cz/

Milí rodiče, věříme, že společně to zvládneme a že společně budeme dělat maximum pro to, aby děti co nejméně pocítily povinně nastolená opatření.

Vybrané profese rodičů, kteří mohou žádat o přítomnost dítěte v MŠ.

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo dvouletá
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

 

 

Zápis do MŠ 2021/22

Jak podat přihlášku dítěte do MŠ pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok  mateřské školy provázejí, je potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Stáhněte si z dokumentů ke stažení tyto tiskopisy:

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
 • Evidenční list dítěte
 • Potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte (Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklostí ordinace. Pokud je rodina v karanténě nebo izolaci, je možné s lékařem domluvit poskytnutí potvrzení e-mailem opět po předchozí domluvě)

Podání žádosti

 1. Vyplňte výše jmenované dokumenty (můžete si vytisknout, jsou dostupné v dokumentech ke stažení).
 2. Doručte vyplněnou žádost do MŠ Polepy, s kopií rodného listu dítěte, potvrzením dětského lékaře o očkování dítěte a vyplněným evidenčním listem dítěte v termínu od 3.5  až do 6.5.2021
 3. Pokud dítě již bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přiloží kopii doporučení.
 4. Pokud si nemůžete vytisknout formuláře, vyzvedněte si je v mateřské škole od 3.5 do 6.5.2021 v MŠ v úředních hodinách (od 8 do 12 hodin), či domluvte jiný termín po telefonické dohodě s vedoucí MŠ. Tel: 416787191, nebo 725187191.

Pokud budou příznivé epidemické podmínky, můžeme sepsat žádost osobně v kanceláři MŠ 6.5.2021 od 8 do 12 hodin.

 1. zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádost o přijetí s dalšími dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: twrmq9w,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou (na adresu: MŠ Polepy, Polepy 193, 411 47 Polepy),
 4. osobním předáním v MŠ v úředních hodinách (od 8 do 12 hodin) nebo vhozením do schránky u vchodu do budovy v termínu od 3.5.21 do 6.5.2021

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se dozvíte zveřejněním seznamu na webových stránkách školy dne 3.6.2021 pod příslušným registračním číslem. Toto číslo bude zákonným zástupcům oznámeno při přijetí žádosti, či emailem, nebo telefonicky.

V souladu § 36 odst. 3 č. 500/20004sb.,správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se ještě vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit se a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři vedoucí MŠ 20.5.2021 od 8 do 10 hodin.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Z důvodu přerušení provozu mateřské školy v souvislosti s vládními opatřeními od 1.3.2021, které bude pravděpodobně trvat po celý březen, rozhodl ředitel školy o zrušení úplaty za tento měsíc. Pokud platby již proběhly, jsou počítány jako záloha na další měsíc. 

Distanční vzdělávání předškoláků

Co jsme pro Vás připravili a jak na to:

Naše nabídka distančního vzdělávání staví na principech předškolního vzdělávání. Naším cílem je Vás ani Vaše dítě nepřetěžovat, nenudit a neunavovat zbytečnými úkoly. Nabízíme činnosti, které budou dětem přinášet radost. Každý týden dostanete email s náměty činností, pracovními listy s instrukcemi. Hotové práce dětí zakládejte a po otevření MŠ přineste ke kontrole a založení do dětských portfolií. Pokud si někdo nemůže vytisknout pracovní listy, připravíme vše potřebné k osobnímu odběru rodiči. Je nutné si telefonicky, či emailem domluvit čas k osobnímu předání v MŠ.


Několik jednoduchých tipů:

 • Věnujme dítěti soustředěnou pozornost. To znamená vyhradit si na dítě čas, kdy se nebudeme věnovat jiným činnostem, kdy budeme plně zaměřeni na dítě a na to, co dělá, co děláme.
 • Povídejme si s dítětem, vyprávějme si.
 • Každý den si najděme chvíli na čtení. Nikdy není brzy na to začít dětem číst, nikdy není pozdě začít dětem číst. Můžeme si z toho vytvořit krásný večerní rituál před spaním.
 • Důvěřujme svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost. Nebojme se, že rozbije talíř, vyleje vodu, rozsype mouku… to se přece stane i nám. Využijme takové situace k tomu, že není problém chybovat, ale učme ho po sobě uklidit (i když to nebude dokonalé).
 • Zapojujme dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně.
 • Hrajme s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto…).
 • Dopřejme dítěti dostatek různorodého pohybu.
 • Učme dítě dodržovat pravidla (chování, stolování…).

Chovejme se k dětem s laskavou důsledností.“ Z. Matějček

 

Zde najdete další různé nápady a náměty na práci s předškolními dětmi:

edu.ceskatelevize.cz   – rozcestník, ze kterého se dostanete ke spoustě výukových materiálů

decko.ceskatelevize.cz – zajímavosti a hry pro menší i větší děti

detsky-web.cz –  omalovánky, pohádky, audio pohádky a písničky

vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/ – materiály ke stažení podle jednotlivých oblastí

detskestranky.cz/tag/predskolaci/ – pracovní listy, aktivity, čtení

predskolaci.cz – magazín pro učitelky i rodiče, aktivity, náměty pro dospěláky a děti v MŠ

hrajeme-si.cz – publikace, pomůcky, interaktivní programy, iŠKOLIČKA

krokotak.com – nápady na tvoření s dětmi

pinterest.com – aktivity, nápady, tvoření, pracovní listy, úkoly

sikovny-cvrcek.cz – říkanky, hry a tvorba pro děti

Ošetřovné

Podle informací zaslaných MŠMT k provozu škol od 27.2.2021 do 21.3.2021 jsou stanovena nová pravidla k ošetřovnému. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osertrovnemu.

Uzavření Mateřské školy.

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace vláda od 1.3.2021 uzavřela všechny mateřské školy. Opatření bude platit po dobu tří týdnů, tedy do 21.3.2021

Oznámení rodičům.

V pondělí 16.11.2020 ředitel ZŠ a MŠ v Polepech vyhlásil ředitelské volno.

Mateřská škola bude tedy tento den uzavřena. Zařiďte si prosím hlídání Vašich dětí.

Upozornění- povinné roušky pro doprovod dětí do MŠ

Od čtvrtka 10.9.2020 dle nařízení ministra zdravotnictví jsme povinni nosit roušky ve vnitřních prostorách škol. Opatření se netýká předškolních dětí ale prosíme všechny doprovázející osoby o respektování tohoto nařízení.

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Mateřská škola bude uzavřena od 1.7 do 14.8. 2020. Nahlášené děti natoupí v pondělí 17.8.2020. Po dobu prázdnin budou děti budou spojeny do jedné třídy. Školné se v době prázdnin v naší MŠ neplatí.