• 17
  Led
  2020

  Když se porouchá robot, teče mu takzvaně do bot.

 • Po
  20
  Led
  2020

  Základy slušného chování, proč se k sobě chovat slušně, četba, hry.

 • Út
  04
  Úno
  2020

  Poslední lekce plavání. Rozdání "Mokrých vysvědčení".

 • St
  12
  Úno
  2020

  Hravý seriál o zdravé výživě "Cepík". Divadelní představení přiblíží dětem důležitost vody pro veškerý život na Zemi.

 • Po
  17
  Úno
  2020

  V rámci projektu "Malá technická univerzita" se děti seznámí se stavbou mostů, dozví se o stabilitě a pilířích.

 • Čt
  20
  Úno
  2020

  Písničkový muzikál pro děti na téma ochrany přírody a nakládání s odpady.

 • St
  04
  Bře
  2020
  8:30

  Opravářský kabaret plný planet, fantazie a vesmírných legrácek divadla Ondřej.

 • St
  11
  Bře
  2020

  Beseda o tom, čím vším můžeme cestovat, proč lidé cestují, poznávání světadílů, pohádky o cestování.

 • Po
  23
  Bře
  2020

  V rámci projektu "Malá technická univerzita" se děti seznamují se stavbami věží. Zjistí, co jsou věže, výškové budovy a zkusí si postavit Ještěd.

 • Út
  07
  Dub
  2020

  Pohádka o popletených Velikonocích .

 • Čt
  23
  Dub
  2020

  Hudebně vzdělávací pořad pro předškolní děti. Zvířátka ze dvorečku si s dětmi zazpívají lidové písně, také si zatancují a zahrají v doprovodu hudby.

 • Út
  05
  Kvě
  2020

  Hravý seriál o zdravé výživě. Divadelní představení "Cirkus Cepík" vede děti k pohybu a různým pohybovým aktivitám na školní zahradě MŠ.

 • Po
  11
  Kvě
  2020

  Divadelní představení: Šel zahradník do zahrady s motykou.... a kdo ví, co vykope?

 • Po
  18
  Kvě
  2020

  Děti dozví, jak se chovat, coby účastník silničního provozu, seznámí se dopravními značkami a prostředky, četba, hry.

 • Po
  25
  Kvě
  2020
  8:30

  Interaktivní pohádka o Větrném Orlovi a Nevěstě Měsíce divadla Ondřej.

 • Čt
  04
  Čvn
  2020

  Děti se naučí zákonitosti výškových staveb, věží i budov, společně si pak postaví model Ještědu.

 • Čt
  11
  Čvn
  2020
  15 hodin

  Slavnostní rozloučení s budoucími školáčky proběhne odpoledne v 15 hodin na zahradě MŠ.

  Přijede Sváťa s loutkovou pohádkou a pak následuje stužkování našich dvanácti předškoláčků.

  Srdečně zveme  rodiče budoucích prvňáčků.

 • Čt
  03
  Zář
  2020
  15 hodin

  Zveme rodiče na zahajovací schůzku rodičů s učitelkami ve třídě v přízemí MŠ

 • St
  09
  Zář
  2020
  9,15

  Aktivní pohybové dopoledne na zahradě mateřské školy. Poslední díl z loňského projektu Cepík o zdravém životním stylu předškolních dětí. 

 • Po
  14
  Zář
  2020
 • Út
  22
  Zář
  2020

  Děti se dozví, jak bezpečně přistoupit ke psům i jiným zvířatům, k cizím lidem. Formou pohádkového příběhu zjistí, jak se pes zachová, vidí li zajíčka sedět v klidu, nebo utíkat. Využijeme zahrady MŠ.

 • Út
  29
  Zář
  2020

  Pořad provází známá píseň, která seznámí děti s hudebními nástroji, děti si zazpívají, zatančí při lidových písních, uslyší pak nástroje v malých ukázkách z děl autorů vážné hudby.

 • Čt
  01
  Říj
  2020
  9 hodin

  V rámci projektu Malá technická univerzita se děti účastní polytechnického vzdělávání pro děti v mateřských školách. v lekci "Malý architekt" děti zjistí, jaké místnosti potřebujeme v domě, zkusí postavit půdorys podle technického výkresu. Jen pro předškolní děti.

 • St
  07
  Říj
  2020
  7,30

  V MŠ proběhne individuální fotografování dětí firmou Photodienst. Rodiče prosíme o vhodné oblečení dětí. Pozadí fotografií vyberou rodiče na rodičovské schůzce. Rodiče si pak můžou vybrat, zda si koupí celou sérii, nebo polovinu, popřípadě můžou fotky i vrátit.

 • Čt
  08
  Říj
  2020
  9 hodin

  Loutková pohádka Sváti a Alenky. Jaká bude pohádka je pro děti překvapením.

 • Po
  19
  Říj
  2020

  Děti uvidí naživo některé dravce, sovy, drobné ptactvo a papouška. Uvidí i kouzelnické představení.

 • St
  04
  Lis
  2020

  Přijede divadlo Koloběžka se svou pohádkou "Co malí medvědi o podzimu nevědí" - snad se všechno dozvědí, než se zima zeptá...

 • Po
  09
  Lis
  2020
  8,45

  Na cestě do Betléma si děti zazpívaji jako předzvěst blížících se svátků s pastýři řadu písní s vánoční tématikou.

 • Út
  24
  Lis
  2020

  Vzhledem k současné epidemiologické situaci zatím zrušeno!

 • Čt
  26
  Lis
  2020

  Hudebně pohybové představení s aktivním zapojením dětí.

 • St
  02
  Pro
  2020
  9 hodin

  "Lenčiny zpívánky"- Vánoce jsou za dveřmi, proto se zvířátka vypraví do lesa pro vánoční stromeček. Jenže beránek se cestou ztratí a kolem obchází hladová liška....

  Napínavá pohádka s dobrým koncem plná vánočních koled.

 • 04
  Pro
  2020

  Děti od rána provází čertovské a andělské hry. Hrami se tak připravíme na příchod Mikuláše s jeho doprovodem. Za pěknou píseň, taneček či říkanku bude i překvapení.

 • Po
  07
  Pro
  2020
  9 hodin

  Vánoční zvyky a tradice hravě a s knížkou, četba, tvoření. 

  Jen pro předškolní děti.

 • 11
  Pro
  2020
 • Po
  21
  Pro
  2020

  Dnes přijde do MŠ Ježíšek. Děti budou mít slavnostně prostřené stoly, vyzkouší si řadu vánočních zvyků a tradic, zazpívají koledy a po zazvonění zvonečku najdou pod vánočním stromečkem nové hračky pro školku i drobný dárek, který si ponesou domů.

  Prosíme rodiče, aby v tento den dali dětem do krabičky malou ochutnávku Vašeho cukroví pro kamarády.