Zvonění

1. hodina: 08:10 - 08:55
2. hodina: 09:05 - 09:50
3. hodina: 10:05 - 10:50
4. hodina: 11:00 - 11:45
5. hodina: 11:55 - 12:40
6. hodina: 12:45 - 13:30

Zřizovatel školy

Zřizovatel školy

Školní projekty

Poslední příspěvky

Uzavření škol od 14. 10. 2020

Z důvodu zpřísnění preventivních opatření, vydaných Vládou ČR 12. 10. 2020, se od středy 14. 10. 2020 plošně uzavírá první i druhý stupeň základních škol. A výuka přechází z prezenční na distanční. Tato změna bude pravděpodobně do 1. 11. 2020. Sledujte stránky pro další informace.

S touto situací jsme se již setkali v minulém školním roce.

Tato distanční výuka bude nyní povinná. Účastnit se jí budou muset všichni žáci. V případě neúčasti může dojít k nabývání absence nebo zhoršení prospěchu žáka/žákyně.


Zadané práce budou hodnoceny, neúčast na on-line vysílaných hodinách lze omlouvat, v případě dohody na jiném termínu po dohodě s daným vyučujícím.

Veškeré informace budou udávány formou elektronické žákovské knihy. Popřípadě jiným způsobem komunikace s třídním vyučujícím. V případě nějaké nejasnosti nebo problému s přístupem na online žákovskou knihu kontaktujte zástupce ředitele Romana Saňu na telefonním čísle 416 787 202 nebo na infpolepy@gmail.com.


Formulář pro vyžádání OČR (ošetřovného) bude připraven v budově ZŠ.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Rozvrh a distanční výuka pro 8. a 9. ročník (12. 10. – 16. 10. 2020)

Výuka v tomto týdnu bude pro 6. a 7. ročník probíhat beze změny. Pro 8. a 9. ročník bude výuka probíhat distančně.

Distanční výuka
Bude probíhat dle částečně upraveného rozvrhu. Z rozvrhu jsou vyřazeny některé výchovy.
Pro podrobnější informace sledujte elektronickou žákovskou knihu (ideálně na počítači). K hodinám zde budou přiřazeny informace – jakým způsobem bude daná hodina probíhat, jakou látku vyučující přidělí, jakým způsobem bude realizované odevzdání, na jaké platformě bude hodina probíhat.

Hodiny budou probíhat tak, jak jsou umístěny v rozvrhu. Výše zmíněná hodina fyziky bude vysílána v úterý, 2. vyučovací hodinu.
Další možnosti mohou být umímeto.cz nebo jen zadané práce/prezentace/výpisky.

Kontrolujte prosím ve škole online sekci „Výuka“, hlavně tedy domácí úkoly a výukové zdroje.

V případě dotazů se obraťte prostřednictvím zprávy ve škole online ( Romana Saňa ) nebo na emailovou adresu infpolepy@gmail.com.

S přáním plynulého průběhu distanční výuky v týdnu od 12. do 16. 10. 2020,
Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Krizové opatření – výuka 2. stupně v období 12. – 23. 10. 2020

Obecné informace

V návaznosti na nově vzniklá krizová opatření (8. 10. 2020) dochází v následujících dvou týdnech (12. 10. – 23. 10. 2020) k úpravě výuky na druhém stupni ZŠ Polepy. Výuka bude realizována „střídavě“, při čemž dojde k rozdělení 6. až 9. ročníku do dvou studijních skupin. Jedna studijní skupina bude tvořena 2 třídami. V prvním týdnu bude první studijní skupina (6. a 7. třída) přítomna ve škole a druhá skupina (8. a 9. třída) se bude vzdělávat distančně z domova. V druhém týdnu se vystřídají. Viz níže uvedená tabulka.

Týden 12. 10. 2020 – 16 . 10. 2020 Týden 19. 10. 2020 – 23 . 10. 2020
Distančně (z domova) Prezenčně (ve škole) Distančně (z domova) Prezenčně (ve škole)
8. ročník 6. ročník 6. ročník 8. ročník
9. ročník 7. ročník 7. ročník 9. ročník

Distanční výuka

Informace k výuce budou uvedeny v on-line rozvrhu v elektronické žákovské knize i na stránkách školy. Průběh hodin je možné realizovat dvěma způsoby:

  1. práce bude zadána prostřednictvím elektronické žákovské formou zadaného domácího úkolu nebo přiděleného studijního materiálu,

  2. hodina bude probíhat on-line přes Google Classroom, jak tomu bylo v době karantény v loňském školním roce.

Sledujte informace v rozvrhu v on-line žákovské. Kontrolujte studijní materiály (výuky → studijní materiály) a domácí úkoly (výuka → domácí úkoly).

Případné návody pro přístup k zadaným úkolům přidáme na internetové stránky školy v průběhu víkendu.

Úpravy rozvrhu

Skupina přítomná ve škole bude mít rozvrh beze změn. Skupina, která se bude vzdělávat distančně, bude mít rozvrh upravený tak, aby co nejvíce vyhovoval plynulému průběhu výuky. Se změnami budou žáci a zákonní zástupci seznámeni prostřednictvím elektronické žákovské knížky, popřípadě i internetových stránek školy (www.skolapolepy.cz).

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Informace rodičům ze školní jídelny

Vedoucí školní jídelny p. Gürthová vyzývá rodiče k zaplacení neuhrazeného stravného a to do 10. 10. 2020.

Žáci 8. a 9. třídy mají na týden, kdy nebudou přítomni (12. 10. – 16. 10. 2020) odhlášené obědy.

Vedení ŠJ

Bližší informace k současné situaci

Návrat žáků do lavic:
1. stupeň (1. – 5. ročník) započne výuku ve čtvrtek 1. 10. 2020 (po doporučení KHS).
2. stupeň (6. – 9. ročník) výuka pokračuje v úterý 29. 9. 2020 (v pondělí 28. 9. je Den české státnosti)

V případě potřeby ošetřovného lze formulář vyzvednout v budově školy.

Ředitelské volno 25. 9. 2020

Ředitelství ZŠ a MŠ Polepy vyhlašuje na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno.
Toto volno platí pro žáky 2. stupně, žáci stupně prvního jsou vedeni v duchu distanční výuky.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Aktualizace informací ohledně ošetřovného

Od pondělí 21. 9. 2020 je možné si vyzvednout tiskopis/žádost o OČR (ošetřovné člena rodiny) s potvrzením o uzavření školského zařízení.

K dostání ve škole u hlavního vchodu (tak, jako tomu bylo na konci loňského školního roku).

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Informace k výskytu koronaviru na 1. stupni ZŠ

Jak již bylo rozesláno po žácích inkriminovaných tříd, od 21. 9. 2020 se uzavírá první stupeň ZŠ  Polepy, s trváním do 30. 9. 2020. Důvodem uzavření je výskyt koronaviru.
K uzavření došlo po dohodě s Krajskou Hygienickou Stanicí, pobočka v Litoměřicích. Zákonným zástupcům je doporučeno sledovat zdravotní stav dětí, pokud se vyskytnou příznaky, kontaktujte prosím svého dětského lékaře.
Dle doporučení hygieniků je potřeba, aby děti zůstaly doma, nikam nechodily a nesetkávaly se s dalšími osobami.
V případě potřeby ošetřovného se obraťte na Vašeho pediatra a vyžádejte si ošetřovné na člena rodiny.
Další informace budou zveřejněny v pondělí 21. 9. 2020.

ZŠ a MŠ Polepy

Od čtvrtka 10. 9. 2020 jsou povinné roušky

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci bude od čtvrtka 10. 9. 2020 platit povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách školy. Prosíme žáky, aby si nosili roušky do školy hygienicky zabalené v igelitovém sáčku a používali roušky každý den čisté.

Toto nařízení platí do odvolání.

Škola Online

Moderní doba postupuje a technologie se rozvíjejí, proto jsme se s počátkem školního roku 2020/2021 rozhodli zavést online žákovskou knížku/školní evidenci.

Cílem je zjednodušení, zároveň zlepšení komunikace a informovanosti jak zákonných zástupců/rodičů, tak žáků/žákyň naší školy.
Jedná se o:

  • známky, poznámky, pochvaly a absence
  • rozvrh hodin a školních akcí
  • probraná látka v jednotlivých hodinách
  • komunikace s vyučujícími (dotazy a omluvení dítěte)
  • připomínky k hodinám a zadané domácí úkoly

Každý žák/žákyně a zákonný zástupce obdrží přihlašovací údaje do systému v rámci nadcházejícího (druhého) týdne.

Těšíme se na příjemnou spolupráci, komunikaci a transparentnější přístup k probíhající výuce a klasifikaci.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy