Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022-2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice od školního roku 2022/2023

u dětí s těmito evidenčními čísly:

1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 8/2022, 9/2022, 11/2022, 12/2022, 13/2022, 14/2022, 15/2022, 16/2022, 17/2022, 18/2022

Rozhodnutí ředitelky školy

Posted in Nezařazené.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.