Zápis do MŠ v Polepech pro školní rok 2022-2023

Zápis do mateřské školy pro příští školní rok se bude konat ve čtvrtek 5.5.2022 od 10 do 15 hodin v budově MŠ, v kanceláři MŠ v přízemí.

K zápisu zákonní zástupci přinesou :

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz rodiče či zákonného zástupce

Tiskopisy potřebné k zápisu najdete v dokumentech na těchto webových stránkách. Můžete si je dopředu vytisknout a vyplnit. Najdete zde žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, evidenční list dítěte a vyjádření lékaře. Můžete si v předstihu vyřídit potvrzení pediatra o očkování dítěte. Potřebné tiskopisy budou i k dispozici v den zápisu v MŠ. Bez potvrzení lékaře nemůže být rozhodnuto o přijetí.

Rozhodnutí o přijetí je v pravomoci ředitele mateřské školy, který postupuje podle platných kritérií pro přijetí. Bude vydáno do 30 dnů od podání žádosti a bude zveřejněno pod registračním číslem na webových stránkách školy.