Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Mateřská škola bude uzavřena v době od 1.7.2022 do 12.8.2022. Otevíráme v pondělí 15.8.2022. Po dobu prázdnin děti budou sloučeny do jedné třídy.

Provoz v MŠ v srpnu bude 13 dní, bude tedy snížena úplata za předškolní vzdělávání.

Poměrná část úplaty za tyto dny činí 227 Kč.