Školní kroužky

Každý rok ve škole nabízíme řadu kroužků, jako jsou například hra na zobcovou flétnu,  doučování z českého jazyka, z matematiky, sportovní hry a další.

Dle zájmu a možností žáků pak určíme jejich přesný rozvrh.

Úzce spolupracujeme s místními hasiči a fotbalisty. Žáci se zúčastňují tréninků a okresních soutěží. V zimním období využívají školní tělocvičnu.

Aktuální rozvrh kroužků pro rok 2018/2019:

Hra na zobcovou flétnu, 2. stupeň: PÁTEK 14, 00 – 14, 30 v hudebně hlavní budovy (p. uč. Ivana Horová)

Hra na zobcovou flétnu, 1. stupeň: ÚTERÝ 13, 00 – 13, 40 v hudebně prvního stupně (p. uč. Martina Chládková Policarová)

Doučování z českého jazyka pro žáky 6. – 9. třídy: STŘEDA 14, 00 – 14, 30 v počítačové učebně (p. uč. Ivana Horová)

Doučování z matematiky a fyziky, 6. – 9. třída: ČTVRTEK 13, 45 – 14, 30 v učebně 6. třídy (p. uč. Roman Saňa)

Anglický jazyk, 2. stupeň: pouze dle individuální dohody (p. uč. Lenka Peterková)

Basketbal, 2. stupeň: ČTVRTEK 14, 00 – 14, 45 v tělocvičně (p. uč. Lenka Peterková)

Věda je zábava, 2. stupeň: Pondělí 14, 00 – 14, 45 v učebně 6. třídy (p. uč. Králová a p. uč. Saňa)

Doučování z ostatních předmětů je možné vždy po dohodě s konkrétním pedagogem.

Spolupracujeme dále s příspěvkovou organizací při OÚ Polepy Polepáček, děti tu mohou navštěvovat pod vedením zaměstnanců ZŠ Polepy další kroužky:

Keramika (p. uč. Markéta Zikmundová) 

Vaření (vychovatelka Gabriela Myšáková)