Přijímací řízení na SŠ

Pokyny k přijímacímu řízení na středních školách a odborných učilištích:
 • Přihlášky ke studiu obdrží žáci v ZŠ po pololetním vysvědčení (v případě, že bude žák vykonávat talentovou zkoušku, dostane ji v listopadu).
 • Řádně vyplněné je odevzdají p. uč. Horové.
 • Potvrzené přihlášky dostanou žáci zpět a sami je odešlou na vybranou školu.
 • Některé školy vyžadují lékařskou prohlídku, žáci si ji sami vyřídí a zaplatí u svého lékaře, ten jim pak přihlášku potvrdí.
 • Po přijetí na vybranou školu obdrží žáci v ZŠ zápisový lístek, který vyplní, opět nechají potvrdit na ZŠ a odešlou na střední školu.

Termíny pro odevzdání přihlášek: 

 • Uchazeč podává  přihlášku pro první kolo do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2020.
 • V případě, že uchazeč podává  přihlášku do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2019.

Přijímací řízení:

 • V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • Ve školním roce 2019/2020 se jednotné zkoušky konají ve dvou termínech:
 1. 1. termín 14. dubna 2020 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia, 16. dubna 2020 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 2. 2. termín 15. dubna 2020 pro čtyřleté  obory vzdělání, včetně nástavbového studia, 17. dubna 2020 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií