Zvonění

1. hodina: 08:10 - 08:55
2. hodina: 09:05 - 09:50
3. hodina: 10:05 - 10:50
4. hodina: 11:00 - 11:45
5. hodina: 11:55 - 12:40
6. hodina: 12:45 - 13:30

Zřizovatel školy

Zřizovatel školy

Školní projekty

Poslední příspěvky

Google classrroom

Při výuce na druhém stupni se začíná využívat G Suite / Google classroom, nástroj pro online výuku, sdílení informací a vyplňování úkolů a kvízů.
Přihlašovací údaje byly zaslány na kontaktní emaily, využívané našimi žáky. Pokud email s údaji nedorazil nebo máte problémy s přihlášením, kontaktujte INFPOLEPY@GMAIL.COM.
Tyto 3 dokumenty slouží jako návod pro přihlášení do G-suite/google classroom. (Téměř 50% žáků už aplikaci otestovalo a zapsalo se na jednotlivé kurzy)
Přihlášení, použití aplikace na telefonu/tabletu, zapsání do kurzu.

Velikonoční tvoření

Vzhledem k tomu, že letošní Velikonoce probíhaly v prapodivném režimu. Dáváme možnost se podělit s ostatními o Vaše velikonoční výtvory. Za normálních okolností by byly výkresy a výrobky vystaveny ve škole, což nyní nelze. Pochlubme se tedy formou internetové galerie.
Pokud se Vám podařilo vyrobit nebo nakreslit dílo s velikonoční tématikou, zašlete fotografii na INFPOLEPY@GMAIL.COM a pokud možno do předmětu emailu napište „Velikonoce“. Fotografie výrobků budou zveřejněny na stránkách školy v galerii s názvem Velikonoce 2020.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Jestliže chcete požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, vyplňte žádost (zde ke stažení) (vyplněný vzor žádosti ke stažení zde)   a doručte ji do ZŠ Polepy do 29. 4. 2020. Můžete ji poslat datovou schránkou: twrmq9w, nebo poštou: ZŠ Polepy, Polepy 170, 411 47 Polepy, nebo emailem s elektronicky uznávaným podpisem na reditel@skolapolepy.cz, nebo doručit osobně vždy v úředních hodinách – pondělí a středa od 8 do 12 hodin).

Ke své žádosti přiložte:

1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení. (SPC, PPP)

2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

3. Kopii občanského průkazu zákonného zástupce, který podává žádost.

4. Kopii rodného  listu dítěte.

 

Jestliže nemáte doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, domluvte se na přešetření na telefonu: 416 733 015 (PPP Litoměřice).

V případě jakýchkoliv dotazů pište na polepycj@seznam.cz.

 

 

Jak podat přihlášku dítěte do 1. ročníku ZŠ

1. Vyplňte žádost o přijetí (můžete si vytisknout, je dostupná v dokumentech ke stažení). Zde najdete vzor, jak vyplnit přihlášku: VZOR.

2. Doručte žádost do ZŠ Polepy, okres Litoměřice s kopií rodného listu dítěte a kopií občanského průkazu zákonného zástupce dítěte v termínu od 1. 4. do 29. 4. 2020. (datovou schránkou: twrmq9w, nebo poštou: ZŠ Polepy, Polepy 170, 411 47 Polepy, nebo emailem s elektronicky uznávaným podpisem na reditel@skolapolepy.cz, nebo osobně vždy v úředních hodinách – pondělí a středa od 8 do 12 hodin).

3. Jestliže si nemůžete vytisknout formulář, vyzvedněte si ho nejpozději do 29. 4. 2020 ve škole, nebo pište o další informace na adresu polepycj@seznam.cz

4. Rozhodnutí o přijetí dítěte se dozvíte po dni zápisu, tedy po 29. 4. 2020.

 

 

 

Zápis k povinné školní docházce do ZŠ Polepy, okres Litoměřice

Zápis k povinné školní docházce byl stanoven ředitelem školy na 29. dubna 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu situace vyžaduje, aby zápis proběhl bez přítomnosti dětí ve škole.

Žádosti je možné doručit v termínu 1. 4. – 29. 4. 2020 následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy: twrmq9w,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),

3. poštou  (na adresu: ZŠ Polepy, Polepy 170, 411 47 Polepy),

4. osobní podání v termínu od 1. 4. do 29. 4. 2020 v úředních hodinách (pondělí a středa od 8 do 12 hodin).

K žádosti doložte kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu zákonného zástupce dítěte, který podává žádost o přijetí.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň  podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

 

Úřední dny

Z důvodu nedostatečné viditelnosti v sekci kontakty, přidáváme informace o úředních dnech do aktualit.
Úřední dny jsou stanoveny na pondělí středu od 8:00 do 12:00.
Formuláře a telefonáty je nejvhodnější vyřizovat v tuto danou dobu.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Konzultace 23. 3.

Pokud máte zájem konzultovat s učiteli, prosím kontaktujte je prostřednictvím telefonu nebo emailu, aby s Vámi počítali.
Současná situace vyžaduje co nejméně osobního kontaktu. Pokud můžete, pokuste se vyučující kontaktovat elektronicky.
Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Konzultace 16. 3.

V pondělí 16. 3. budou k zastižení všichni vyučující od 10:00 do 12:00 v budově školy.
Výjimkou bude p. u. Jánská (2. třída), která se v pondělí do školy nedostaví.