Zvonění

1. hodina: 08:10 - 08:55
2. hodina: 09:05 - 09:50
3. hodina: 10:05 - 10:50
4. hodina: 11:00 - 11:45
5. hodina: 11:55 - 12:40
6. hodina: 12:45 - 13:30

Zřizovatel školy

Zřizovatel školy

Školní projekty

Poslední příspěvky

Zakončení výuky ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) oznamuji, že v pondělí 29. a úterý 30. 6. 2020 vyhlašuji pro žáky ZŠ Polepy ředitelské volno. Mimo provoz bude v tyto dny i školní družina.

Závěrečné vysvědčení pro žáky Základní školy Polepy bude vydáváno dne 26. 6. 2020 od 8:10.

Toto ředitelské volno se nevztahuje na provoz mateřské školy a školní jídelny.

Děkujeme za pochopení,
ředitel ZŠ a MŠ Polepy

 

Výuka pro 2. stupeň od 8. 6. 2020 – informace

• vstup do školy – vchodem pro žáky v 8:00. Pracovník školy bude směřovat žáky do šaten a
následně do učeben
• organizace výuky
◦ 3 dny v týdnu: pondělí, úterý a středa
◦ 8:10 do 11:45
◦ žáci jsou umístěni do jedné studijní skupiny (třídy), v rámci které se budou na škole
stýkat, meziskupinové stýkání nebude povoleno
◦ vyučovány budou hlavní předměty dle nově sestaveného rozvrhu
◦ přestávky jsou organizovány tak, aby se žáci z jednotlivých tříd vzájemně nestýkali, s
rozpisem budou žáci seznámeni v průběhu prvního školního dne
◦ po škole se žáci budou pohybovat s rouškou ve společných prostorách – chodby, toalety,
šatny…
◦ ve třídách při dodržení bezpečné vzdálenosti si mohou roušku sejmout
◦ obědy je možné přihlásit na stránkách strava.cz
◦ provoz jídelny podléhá speciálním opatřením – dodržování bezpečné vzdálenost a
hygieny (2 žáci u jednoho stolu diagonálně)

Rozvrh dle následujícího:

 

Výuka pro 2. stupeň od 8. 6. 2020 – informace + přihlášení

Vážení rodiče a milí žáci.

INFORMACE PRO 2. STUPEŇ ZŠ

Od pondělí 8. 6. 2020 začne výuka i pro žáky 6. – 9. ročníku. Výuka bude probíhat ve vybraných dnech v závislosti na zájmu o výuku (definitivní rozhodnutí bude mezi 3. 6. a 7. 6. 2020 umístěno na webové stránky a zasláno na komunikační emaily) a to od 8:10 do 11:45 v budově druhého stupně ZŠ a MŠ Polepy. Vyučovány budou hlavní předměty.

Docházka je dobrovolná a docházku lze kdykoliv ukončit.

Žáci budou zařazeni do studijních skupin, maximálně po 15 žácích. Výuku budou realizovat vyučující na dané předměty.

Dle hygienických nařízení je nutné, aby každý žák:

 • dle rozhodnutí učitele nosil během vyučování roušku a s sebou měl jednu náhradní společně se sáčkem na odložení roušky použité (učitel může vybídnout k sejmutí/nasazení roušky)
 • dodržoval odstup od vyučujících a ostatních žáků 2 metry
 • seděl sám v lavici a dodržoval veškeré pokyny vyučujících
 • pokud by žák nedodržel pokyny a nařízení, bude z výuky s okamžitou platností vyloučen
 • při příchodu, budou žáci vcházet do školy (pouze žáci bez doprovodu) zadním vchodem, běžně určeným ke vchodu žáků do školy, a budou nasměrováni personálem školy ke své studijní skupině
 • stravování ve školní jídelně bude umožněno (v případě uhrazení všech pohledávek stravného) a bude jej možné objednat na internetových stránkách (strava.cz). Pro více informací můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny p. J. Gürthové.
 • dopravu žáka do školy zajistí rodiče/zákonní zástupci tak, aby byl žák ve škole před zahájením vyučování s desetiminutovým předstihem tedy 8:00
 • během aktivní docházky omlouvejte nepřítomnost třídním učitelům
 • ve třídách bude k dispozici dezinfekční mýdlo a gel

Pro přesné naplánování výuky Vás žádáme, abyste neprodleně dali vědět na info@skolapolepy.cz a to nejpozději do úterý 2. 6. 2020, zda se Váš syn/Vaše dcera bude účastnit výuky od 8. 6. 2020 nebo později (v případě karantény nebo nemoci).

Proto prosíme rodiče/zákonné zástupce o vyjádření mailem na info@skolapolepy.cz v tomto znění:

Můj syn / moje dcera …………………………………………………. ze třídy …………………………………………….se bude účastnit výuky od 8. 6. 2020 / od …………………………… jiné datum v případě okolností.

Podpis zákonného zástupce a datum:_____________________________________

Zároveň je v příloze tohoto příspěvku čestné prohlášení o účasti žáka ve škole (dostupné i v budově školy v rámci úředních hodin), toto prosíme podepsat, naskenovat a zaslat zpět na mail (info@skolapolepy.cz), případně ho žák přinese podepsané s sebou při nástupu do školy.

Vše prosíme nejpozději do ÚTERÝ 2. 6. 2020 a to včetně objednávek obědů, po tomto datu se žák nebude moci do výuky přihlásit. V případě nejasností nás kontaktujte.

Odkaz na tento příspěvek v PDF

Čestné prohlášení o účasti žáka ve škole

Archiv zadaných prací

Vzhledem k velice dlouhému seznamu zadaných prací v sekci dokumenty ke stažení, byla starší zadání přesunuta do archivu zadaných prací,

kde lze v případě nutnosti nalézt starší zadání. Odkaz na archiv je také k nalezení v dokumentech ke stažení.

Provoz školní družiny od 25. 5. 2020

Vážení rodiče a milí žáci.

INFORMACE PRO DOCHÁZKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina (dále jen ŠD) bude v chodu od 25. 5. 2020 v odpoledních hodinách. Vychovatelky převezmou žáky po ukončení školní výuky, zajistí stravování a následně je odvedou do příslušného oddělení  ŠD, která budou rozdělena dle utvořených studijních skupin*.

DŮLEŽITÉ:
Opouštění školní družiny je možno 3 způsoby:

 1. V doprovodu rodiče – rodič si žáka osobně vyzvedne. Zazvoní na příslušný zvonek a vyčká na příchod pracovníka školy.
 2. Odchod na autobus – žák bude mít papírek s potvrzením o tom, že může ŠD v určitý čas opustit. Příklad znění:
  Můj syn / moje dcera …………………………………… ze ………….. třídy bude moci opustit školní družinu v …………………… hod. Podpis zákonného zástupce ………………………………………
 3. Propuštěním z družiny – žák bude moci opustit ŠD za účelem využití autobusového spoje a to v případě písemného potvrzení. Příklad znění:
  Můj syn / moje dcera …………………………………… ze ………….. třídy bude moci opustit školní družinu v …………………. hod. Aby stihl/a autobusový spoj.
  Podpis zákonného zástupce ………………………………………

Ve ŠD platí stejné hygienické podmínky jako při výuce, žáci s nimi budou opětovně a průběžně seznamováni.

Dodatečně žádáme ty, kteří neposlali přihlášku do ŠD, aby ji donesli 25. 5. s sebou do školy.

Můj syn / moje dcera …………………………………………………. ze třídy ……………………………………………. bude docházet do odpolední družiny od 25. 5. 2020 / od …………………………… jiné datum v případě okolností. Podpis zákonného zástupce a datum:_____________________________________

 

 

 

*stálé skupiny o velikosti max. 15 členů, utvořené spojením třídních skupin, za dodržení hygienických pravidel, nastolených současnou situací. Rozdělení bude stanoveno na základě počtu žáků s potvrzenou účastí na výuce.

 

Odkaz na tento příspěvek v PDF.

Přerušení dodávky el. proudu 29. 5. 2020

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky el. proudu, které proběhne 29. 5. mezi 7:00 a 15:00, Vás informujeme o uzavření prostorů ZŠ, MŠ a školní jídelny.

 

 Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Školní docházka prvního stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče a milí žáci.

INFORMACE PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Od pondělí 25. 5. 2020 začne výuka pro žáky 1. – 5. ročníku. Výuka bude probíhat denně od 8:10 do 11:00 v budově prvního stupně ZŠ a MŠ Polepy. Vyučovány budou hlavní předměty.

Docházka je dobrovolná a docházku lze kdykoliv ukončit.

Žáci budou zařazeni do studijních skupin, maximálně po 15 žácích, které budou platné i v rámci odpolední družiny. Výuku bude realizovat kmenový/třídní učitel, který také sestaví rozvrh hodin pro danou třídu.

Dle hygienických nařízení je nutné, aby každý žák:

 • dle rozhodnutí učitele nosil během vyučování roušku a s sebou měl jednu náhradní společně se sáčkem na odložení roušky použité (učitel může vybídnout k sejmutí/nasazení roušky)
 • dodržoval odstup od vyučujících a ostatních žáků 2 metry
 • seděl sám v lavici a dodržoval veškeré pokyny vyučujících
 • pokud by žák nedodržel pokyny a nařízení, bude z výuky s okamžitou platností vyloučen
 • při příchodu, budou žáci vcházet do školy (pouze žáci bez doprovodu) zadním vchodem, běžně určeným ke vchodu žáků do školy, a budou nasměrováni personálem školy ke své studijní skupině
 • stravování ve školní jídelně bude umožněno (v případě uhrazení všech pohledávek stravného) a bude jej možné objednat na internetových stránkách (strava.cz), v případě stravování bude žák v prostorách školy do 11:30. Pro více informací můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny p. J. Gürthové.
 • dopravu žáka do školy zajistí rodiče/zákonní zástupci tak, aby byl žák ve škole před zahájením vyučování s desetiminutovým předstihem tedy 8:00
 • dopravu žáka ze školy je třeba také zajistit, a to v 11:10, pokud se žák nestravuje nebo v 11:30, pokud žák dochází na oběd do školní jídelny
 • během aktivní docházky omlouvejte nepřítomnost třídním učitelům
 • ve třídách bude k dispozici dezinfekční mýdlo a gel

Pro přesné naplánování výuky Vás žádáme, abyste neprodleně dali vědět třídním vyučujícím, zda se Váš syn/Vaše dcera bude účastnit výuky od 25. 5. 2020 nebo později (v případě karantény nebo nemoci), případně že se výuky účastnit nebude a bude se nadále vzdělávat doma.

Proto prosíme rodiče/zákonné zástupce o vyjádření přes libovolný využívaný informační kanál nebo mailem na info@skolapolepy.cz v tomto znění:

Můj syn / moje dcera …………………………………………………. ze třídy …………………………………………….se bude účastnit výuky od 25. 5. 2020 / od …………………………… jiné datum v případě okolností.

NEBO

Můj syn / moje dcera …………………………………………………. ze třídy …………………………………………….se nebude účastnit výuky od 25. 5. 2020 a bude se nadále vzdělávat z domova dle pokynů učitelů.

Podpis zákonného zástupce a datum:_____________________________________

Zároveň je v příloze tohoto příspěvku čestné prohlášení o účasti žáka ve škole (dostupné i v budově školy v rámci úředních hodin), toto prosíme podepsat, naskenovat a zaslat zpět na mail (info@skolapolepy.cz), případně ho žák přinese podepsané s sebou při nástupu do školy.

Vše zasílejte nejpozději do PONDĚLÍ 18. 5. 2020 a to včetně objednávek obědů, po tomto datu se žák nebude moci do výuky přihlásit. V případě nejasností kontaktujte třídní učitele, v úřední dny na tel. 416 787 202 nebo emailem na info@skolapolepy.cz.

INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Činnost odpolední družiny bude od 25. 5. 2020 probíhat ve 3 odděleních. Žáci budou do jednotlivých oddělení družin rozdělení na základě utvořených studijních skupin. Družinářky převezmou děti po ukončení vyučování a budou v družině na děti dohlížet do 15:00.

Stejně jako u docházky do školy Vás žádáme o potvrzení docházky ve školní družině přes libovolný využívaný informační kanál nebo mailem na info@skolapolepy.cz v tomto znění:

Můj syn / moje dcera …………………………………………………. ze třídy ……………………………………………. bude docházet do odpolední družiny od 25. 5. 2020 / od …………………………… jiné datum v případě okolností.

Podpis zákonného zástupce a datum:_____________________________________

Činnost ranní školní družiny je zastavena.

Odkazy:
čestné prohlášení o účasti žáka ve škole

tento příspěvek v PDF

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Výuka žáků 9. třídy od 11. 5. 2020

Dne 11. 5. 2020 v 8:10 bude zahájena dobrovolná výuka pro žáky 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.
Žáky, kteří se zúčastní této přípravy, žádáme o:

 1. Zaslání potvrzení účasti na druhystupen@skolapolepy.cz.
 2. Doložení vyplněného a podepsaného formuláře s názvem Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocněnía to v den zahájení výuky (11. 5. 2020).
 3. Přinesení sešitu na psaní společně s psacími a rýsovacími potřebami.
 4. Pro dodržení hygienických požadavků si každý žák donese 2 roušky.

_________________________________________________________________

Delší vysvětlení:

Vláda České republiky svým usnesením číslo 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka žáků nebude povinná, bude probíhat ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků. Organizace samotné výuky bude řízena školou, žáci s ní budou seznámeni dne 11. května při zahájení vyučování.

Žádáme o potvrzení účasti na výuce prostřednictvím emailu na druhystupen@skolapolepy.cz. Níže uvedený odkaz obsahuje „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Vyplněný a podepsaný formulář přinesou žáci v den zahájení vyučování.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice od školního roku 2019/2020

u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

1/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 13/2020, 14/2020, 17/2020, 18/2020, 20/2020.

 

V Polepech dne 29. 4. 2020