Zvonění

1. hodina: 08:10 - 08:55
2. hodina: 09:05 - 09:50
3. hodina: 10:05 - 10:50
4. hodina: 11:00 - 11:45
5. hodina: 11:55 - 12:40
6. hodina: 12:45 - 13:30

Zřizovatel školy

Zřizovatel školy

Školní projekty

Poslední příspěvky

Provoz školy od 30. 11. 2020

Provoz školy bude obnoven. Bude třeba dodržovat zpřísněná hygienická nařízení: nošení roušek ve všech prostorách školy a řádná dezinfekce rukou.

První stupeň:
První stupeň (1. – 5. ročník) nastupuje do školy v plné míře.
Rozvrh – 1., 3., 4. a 5. ročník bude  beze změn. Z organizačních důvodů (realizace bezpečného stravování) bude změna v rozvrhu 2. třídy. Druháci budou mít zkrácenou výuku v pondělí a ve středu na 4 vyučovací hodiny.

Druhý stupeň:
Druhý stupeň (6. – 9. ročník) nastupuje do školy v následujícím režimu:
6. – 8. ročník nastupuje do tzv. rotační výuky, což znamená, že budou třídy rozděleny do 2 skupin, které se budou následně střídat.
1. skupina – 6. + 7. ročník – budou chodit prezenčně do školy v liché týdny (30. 11. – 4. 12.; 14. 12. – 18. 12. 2020).
2. skupina – 8. ročník – bude chodit prezenčně do školy v sudé týdny (7.12. – 11.12.; 21.12. – 22.12. 2020).
Žáci, kteří nedocházejí do školy prezenčně, jsou vzděláváni formou distanční výuky (jako v současné situaci = online hodiny, zadávání prací na Škola Online nebo jiným způsobem).
9. ročník nastupuje do každodenního prezenčního studia. Rozvrh bude beze změn. 

Školní družina:
Školní družina bude probíhat v ranních i odpoledních hodinách, v duchu běžného provozu (se zvýšenými hygienickými pravidly).

Školní jídelna:
Školní jídelna bude v provozu se zvýšenými hygienickými pravidly. Všichni žáci, kteří 30. 11. nastoupí do školy mají přihlášené obědy, pokud obědy odebírat nechcete, prosíme, zrušte jejich objednávku. 

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Návrat školáčků (1. a 2. ročníků) do lavic 18. 11. 2020 (aktualizováno)

Ve středu 18. 11. se vrátí do lavic 1. a 2. ročník ZŠ. 
Výuka bude probíhat dle rozvrhu, s výjimkou tělesné a hudební výchovy, která bude nahrazena jinými činnostmi.
Odpolední i ranní školní družina bude probíhat jako dříve.
Školní jídelna bude v provozu. (Je ovšem nutné si obědy telefonicky nebo online přihlásit.)
Výuka bude probíhat v neměnných skupinách (včetně ŠD) a žáci/žákyně jsou povinni/povinny nosit roušku během celého pobytu ve škole.

Výuka ostatních ročníků (3. – 9.) nadále probíhá distančně.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Prodloužení uzavření školského zařízení (2. 11. – 20. 11. 2020)

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky, ze dne 30. 10. 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření, bude ZŠ Polepy (1. i 2. stupeň) nadále uzavřený. Předběžný termínem otevření (konec krizového opatření) je 20. 11. 2020.
Pro bližší informace sledujte stránky školy a Školu Online.

V případě potřeby žádosti o ošetřovné jsou k dispozici v budově školy.

Po dobu krizového opatření bude škola uzavřena s výjimkou úředních hodin:
Po: 8:00 – 12:00
St: 8:00 – 12:00

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Online hodiny – přihlášení do školního Google účtu

Z důvodu zavedení distanční výuky se vyučující zaměřují na různé formy výuky. Jednou z nich ej i vysílání online hodiny. Pro dobrou kvalitu a bezpečné připojení do online hodin si škola zvolila platformu Google. Na této platformě mají žáci utvořené uživatelské účty(emaily na doméně @skolapolepy.cz). Tato doména je uzavřená pouze pro školní prostředí (nelze zasílat ani obdržet zprávy mimo @skolapolepy.cz). Při vyskytnutí problému se obraťte na třídní učitele, popřípadě na infpolepy@gmail.com.

Zde je NÁVOD na přihlášení do Google účtu.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Distanční výuka – informace

V případě, že výuka probíhá distančně, jsou žáci/žákyně povinni se účastnit na vysílaných online hodinách. V případě nepřítomnosti bude žákovi/žákyni započítána absence.

V případě zadaných prací je žák povinen úkoly vypracovat a odevzdat dle přiložených podmínek. Práce mohou být hodnoceny a jejich neplnění může vést ke zhoršení prospěchu.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Uzavření škol od 14. 10. 2020

Z důvodu zpřísnění preventivních opatření, vydaných Vládou ČR 12. 10. 2020, se od středy 14. 10. 2020 plošně uzavírá první i druhý stupeň základních škol. A výuka přechází z prezenční na distanční. Tato změna bude pravděpodobně do 1. 11. 2020. Sledujte stránky pro další informace.

S touto situací jsme se již setkali v minulém školním roce.

Tato distanční výuka bude nyní povinná. Účastnit se jí budou muset všichni žáci. V případě neúčasti může dojít k nabývání absence nebo zhoršení prospěchu žáka/žákyně.


Zadané práce budou hodnoceny, neúčast na on-line vysílaných hodinách lze omlouvat, v případě dohody na jiném termínu po dohodě s daným vyučujícím.

Veškeré informace budou udávány formou elektronické žákovské knihy. Popřípadě jiným způsobem komunikace s třídním vyučujícím. V případě nějaké nejasnosti nebo problému s přístupem na online žákovskou knihu kontaktujte zástupce ředitele Romana Saňu na telefonním čísle 416 787 202 nebo na infpolepy@gmail.com.


Formulář pro vyžádání OČR (ošetřovného) bude připraven v budově ZŠ.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Rozvrh a distanční výuka pro 8. a 9. ročník (12. 10. – 16. 10. 2020)

Výuka v tomto týdnu bude pro 6. a 7. ročník probíhat beze změny. Pro 8. a 9. ročník bude výuka probíhat distančně.

Distanční výuka
Bude probíhat dle částečně upraveného rozvrhu. Z rozvrhu jsou vyřazeny některé výchovy.
Pro podrobnější informace sledujte elektronickou žákovskou knihu (ideálně na počítači). K hodinám zde budou přiřazeny informace – jakým způsobem bude daná hodina probíhat, jakou látku vyučující přidělí, jakým způsobem bude realizované odevzdání, na jaké platformě bude hodina probíhat.

Hodiny budou probíhat tak, jak jsou umístěny v rozvrhu. Výše zmíněná hodina fyziky bude vysílána v úterý, 2. vyučovací hodinu.
Další možnosti mohou být umímeto.cz nebo jen zadané práce/prezentace/výpisky.

Kontrolujte prosím ve škole online sekci „Výuka“, hlavně tedy domácí úkoly a výukové zdroje.

V případě dotazů se obraťte prostřednictvím zprávy ve škole online ( Romana Saňa ) nebo na emailovou adresu infpolepy@gmail.com.

S přáním plynulého průběhu distanční výuky v týdnu od 12. do 16. 10. 2020,
Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Krizové opatření – výuka 2. stupně v období 12. – 23. 10. 2020

Obecné informace

V návaznosti na nově vzniklá krizová opatření (8. 10. 2020) dochází v následujících dvou týdnech (12. 10. – 23. 10. 2020) k úpravě výuky na druhém stupni ZŠ Polepy. Výuka bude realizována „střídavě“, při čemž dojde k rozdělení 6. až 9. ročníku do dvou studijních skupin. Jedna studijní skupina bude tvořena 2 třídami. V prvním týdnu bude první studijní skupina (6. a 7. třída) přítomna ve škole a druhá skupina (8. a 9. třída) se bude vzdělávat distančně z domova. V druhém týdnu se vystřídají. Viz níže uvedená tabulka.

Týden 12. 10. 2020 – 16 . 10. 2020 Týden 19. 10. 2020 – 23 . 10. 2020
Distančně (z domova) Prezenčně (ve škole) Distančně (z domova) Prezenčně (ve škole)
8. ročník 6. ročník 6. ročník 8. ročník
9. ročník 7. ročník 7. ročník 9. ročník

Distanční výuka

Informace k výuce budou uvedeny v on-line rozvrhu v elektronické žákovské knize i na stránkách školy. Průběh hodin je možné realizovat dvěma způsoby:

  1. práce bude zadána prostřednictvím elektronické žákovské formou zadaného domácího úkolu nebo přiděleného studijního materiálu,

  2. hodina bude probíhat on-line přes Google Classroom, jak tomu bylo v době karantény v loňském školním roce.

Sledujte informace v rozvrhu v on-line žákovské. Kontrolujte studijní materiály (výuky → studijní materiály) a domácí úkoly (výuka → domácí úkoly).

Případné návody pro přístup k zadaným úkolům přidáme na internetové stránky školy v průběhu víkendu.

Úpravy rozvrhu

Skupina přítomná ve škole bude mít rozvrh beze změn. Skupina, která se bude vzdělávat distančně, bude mít rozvrh upravený tak, aby co nejvíce vyhovoval plynulému průběhu výuky. Se změnami budou žáci a zákonní zástupci seznámeni prostřednictvím elektronické žákovské knížky, popřípadě i internetových stránek školy (www.skolapolepy.cz).

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Informace rodičům ze školní jídelny

Vedoucí školní jídelny p. Gürthová vyzývá rodiče k zaplacení neuhrazeného stravného a to do 10. 10. 2020.

Žáci 8. a 9. třídy mají na týden, kdy nebudou přítomni (12. 10. – 16. 10. 2020) odhlášené obědy.

Vedení ŠJ