Výuka pro 2. stupeň od 8. 6. 2020 – informace + přihlášení

Vážení rodiče a milí žáci.

INFORMACE PRO 2. STUPEŇ ZŠ

Od pondělí 8. 6. 2020 začne výuka i pro žáky 6. – 9. ročníku. Výuka bude probíhat ve vybraných dnech v závislosti na zájmu o výuku (definitivní rozhodnutí bude mezi 3. 6. a 7. 6. 2020 umístěno na webové stránky a zasláno na komunikační emaily) a to od 8:10 do 11:45 v budově druhého stupně ZŠ a MŠ Polepy. Vyučovány budou hlavní předměty.

Docházka je dobrovolná a docházku lze kdykoliv ukončit.

Žáci budou zařazeni do studijních skupin, maximálně po 15 žácích. Výuku budou realizovat vyučující na dané předměty.

Dle hygienických nařízení je nutné, aby každý žák:

  • dle rozhodnutí učitele nosil během vyučování roušku a s sebou měl jednu náhradní společně se sáčkem na odložení roušky použité (učitel může vybídnout k sejmutí/nasazení roušky)
  • dodržoval odstup od vyučujících a ostatních žáků 2 metry
  • seděl sám v lavici a dodržoval veškeré pokyny vyučujících
  • pokud by žák nedodržel pokyny a nařízení, bude z výuky s okamžitou platností vyloučen
  • při příchodu, budou žáci vcházet do školy (pouze žáci bez doprovodu) zadním vchodem, běžně určeným ke vchodu žáků do školy, a budou nasměrováni personálem školy ke své studijní skupině
  • stravování ve školní jídelně bude umožněno (v případě uhrazení všech pohledávek stravného) a bude jej možné objednat na internetových stránkách (strava.cz). Pro více informací můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny p. J. Gürthové.
  • dopravu žáka do školy zajistí rodiče/zákonní zástupci tak, aby byl žák ve škole před zahájením vyučování s desetiminutovým předstihem tedy 8:00
  • během aktivní docházky omlouvejte nepřítomnost třídním učitelům
  • ve třídách bude k dispozici dezinfekční mýdlo a gel

Pro přesné naplánování výuky Vás žádáme, abyste neprodleně dali vědět na info@skolapolepy.cz a to nejpozději do úterý 2. 6. 2020, zda se Váš syn/Vaše dcera bude účastnit výuky od 8. 6. 2020 nebo později (v případě karantény nebo nemoci).

Proto prosíme rodiče/zákonné zástupce o vyjádření mailem na info@skolapolepy.cz v tomto znění:

Můj syn / moje dcera …………………………………………………. ze třídy …………………………………………….se bude účastnit výuky od 8. 6. 2020 / od …………………………… jiné datum v případě okolností.

Podpis zákonného zástupce a datum:_____________________________________

Zároveň je v příloze tohoto příspěvku čestné prohlášení o účasti žáka ve škole (dostupné i v budově školy v rámci úředních hodin), toto prosíme podepsat, naskenovat a zaslat zpět na mail (info@skolapolepy.cz), případně ho žák přinese podepsané s sebou při nástupu do školy.

Vše prosíme nejpozději do ÚTERÝ 2. 6. 2020 a to včetně objednávek obědů, po tomto datu se žák nebude moci do výuky přihlásit. V případě nejasností nás kontaktujte.

Odkaz na tento příspěvek v PDF

Čestné prohlášení o účasti žáka ve škole

Posted in Nezařazené.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *