Školní docházka prvního stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče a milí žáci.

INFORMACE PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Od pondělí 25. 5. 2020 začne výuka pro žáky 1. – 5. ročníku. Výuka bude probíhat denně od 8:10 do 11:00 v budově prvního stupně ZŠ a MŠ Polepy. Vyučovány budou hlavní předměty.

Docházka je dobrovolná a docházku lze kdykoliv ukončit.

Žáci budou zařazeni do studijních skupin, maximálně po 15 žácích, které budou platné i v rámci odpolední družiny. Výuku bude realizovat kmenový/třídní učitel, který také sestaví rozvrh hodin pro danou třídu.

Dle hygienických nařízení je nutné, aby každý žák:

  • dle rozhodnutí učitele nosil během vyučování roušku a s sebou měl jednu náhradní společně se sáčkem na odložení roušky použité (učitel může vybídnout k sejmutí/nasazení roušky)
  • dodržoval odstup od vyučujících a ostatních žáků 2 metry
  • seděl sám v lavici a dodržoval veškeré pokyny vyučujících
  • pokud by žák nedodržel pokyny a nařízení, bude z výuky s okamžitou platností vyloučen
  • při příchodu, budou žáci vcházet do školy (pouze žáci bez doprovodu) zadním vchodem, běžně určeným ke vchodu žáků do školy, a budou nasměrováni personálem školy ke své studijní skupině
  • stravování ve školní jídelně bude umožněno (v případě uhrazení všech pohledávek stravného) a bude jej možné objednat na internetových stránkách (strava.cz), v případě stravování bude žák v prostorách školy do 11:30. Pro více informací můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny p. J. Gürthové.
  • dopravu žáka do školy zajistí rodiče/zákonní zástupci tak, aby byl žák ve škole před zahájením vyučování s desetiminutovým předstihem tedy 8:00
  • dopravu žáka ze školy je třeba také zajistit, a to v 11:10, pokud se žák nestravuje nebo v 11:30, pokud žák dochází na oběd do školní jídelny
  • během aktivní docházky omlouvejte nepřítomnost třídním učitelům
  • ve třídách bude k dispozici dezinfekční mýdlo a gel

Pro přesné naplánování výuky Vás žádáme, abyste neprodleně dali vědět třídním vyučujícím, zda se Váš syn/Vaše dcera bude účastnit výuky od 25. 5. 2020 nebo později (v případě karantény nebo nemoci), případně že se výuky účastnit nebude a bude se nadále vzdělávat doma.

Proto prosíme rodiče/zákonné zástupce o vyjádření přes libovolný využívaný informační kanál nebo mailem na info@skolapolepy.cz v tomto znění:

Můj syn / moje dcera …………………………………………………. ze třídy …………………………………………….se bude účastnit výuky od 25. 5. 2020 / od …………………………… jiné datum v případě okolností.

NEBO

Můj syn / moje dcera …………………………………………………. ze třídy …………………………………………….se nebude účastnit výuky od 25. 5. 2020 a bude se nadále vzdělávat z domova dle pokynů učitelů.

Podpis zákonného zástupce a datum:_____________________________________

Zároveň je v příloze tohoto příspěvku čestné prohlášení o účasti žáka ve škole (dostupné i v budově školy v rámci úředních hodin), toto prosíme podepsat, naskenovat a zaslat zpět na mail (info@skolapolepy.cz), případně ho žák přinese podepsané s sebou při nástupu do školy.

Vše zasílejte nejpozději do PONDĚLÍ 18. 5. 2020 a to včetně objednávek obědů, po tomto datu se žák nebude moci do výuky přihlásit. V případě nejasností kontaktujte třídní učitele, v úřední dny na tel. 416 787 202 nebo emailem na info@skolapolepy.cz.

INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Činnost odpolední družiny bude od 25. 5. 2020 probíhat ve 3 odděleních. Žáci budou do jednotlivých oddělení družin rozdělení na základě utvořených studijních skupin. Družinářky převezmou děti po ukončení vyučování a budou v družině na děti dohlížet do 15:00.

Stejně jako u docházky do školy Vás žádáme o potvrzení docházky ve školní družině přes libovolný využívaný informační kanál nebo mailem na info@skolapolepy.cz v tomto znění:

Můj syn / moje dcera …………………………………………………. ze třídy ……………………………………………. bude docházet do odpolední družiny od 25. 5. 2020 / od …………………………… jiné datum v případě okolností.

Podpis zákonného zástupce a datum:_____________________________________

Činnost ranní školní družiny je zastavena.

Odkazy:
čestné prohlášení o účasti žáka ve škole

tento příspěvek v PDF

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Posted in Nezařazené.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *