Výuka žáků 9. třídy od 11. 5. 2020

Dne 11. 5. 2020 v 8:10 bude zahájena dobrovolná výuka pro žáky 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.
Žáky, kteří se zúčastní této přípravy, žádáme o:

  1. Zaslání potvrzení účasti na druhystupen@skolapolepy.cz.
  2. Doložení vyplněného a podepsaného formuláře s názvem Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocněnía to v den zahájení výuky (11. 5. 2020).
  3. Přinesení sešitu na psaní společně s psacími a rýsovacími potřebami.
  4. Pro dodržení hygienických požadavků si každý žák donese 2 roušky.

_________________________________________________________________

Delší vysvětlení:

Vláda České republiky svým usnesením číslo 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka žáků nebude povinná, bude probíhat ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků. Organizace samotné výuky bude řízena školou, žáci s ní budou seznámeni dne 11. května při zahájení vyučování.

Žádáme o potvrzení účasti na výuce prostřednictvím emailu na druhystupen@skolapolepy.cz. Níže uvedený odkaz obsahuje „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Vyplněný a podepsaný formulář přinesou žáci v den zahájení vyučování.

Posted in Nezařazené.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *