Event Information:

 • St
  13
  Bře
  2019

  Hudebně vzdělávací pořad "Muzikantský rok"

  Čtvero ročních období si s dětmi připomeneme prostřednictvím lidových písní, říkadel a zvyků, která se k jednotlivým ročním obdobím vztahují. Celý pořad doplňují intonační, deklamační, rytmická, dechová a pohybová cvičení doplněná sekundárním poslechem ukázek vážné hudby A. Vivaldiho. Střídá se část aktivního muzicírování s odpočinkovou částí realizovanou pohádkou s plošnými loutkami.