Hlavní stránka

Plán akcí

<< Září 2018 >>
Po Út St Čt So Ne
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

       

Zvonění

1. hodina: 08:10 - 08:55

2. hodina: 09:05 - 09:50

3. hodina: 10:05 - 10:50

4. hodina: 11:00 - 11:45

5. hodina: 11:55 - 12:40

6. hodina: 12:45 - 13:30

Kontakt

ZŠ a MŠ Polepy

Polepy 170

411 47 Polepy

Ředitel školy

Pavel Markvart

reditel@skolapolepy.cz

Zřizovatel

Obec Polepy

+420 416 787 135

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V POLEPECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Polepech vyhlašuje zápis do mateřské školy, který se bude konat ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 10 do 15 hodin v budově Mateřské školy v Polepech. K zápisu rodiče přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče či zákonného zástupce.

Čj.:    MS 1/18

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Polepy, Polepy 170, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole

 

Do mateřské školy přijímáme děti na celodenní docházku.

1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Děti, které dovrší věku 6 let v období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019, nebo s přiznaným odkladem školní docházky, s trvalým pobytem dítěte na území obce a přilehlého školského obvodu (Polepy, Hrušovany, Horní Encovany, Dolní Encovany, Okna, Třebutičky, Libínky, Trnová)

2. Dosažení 4 let věku dítěte do 31. 8. 2018 s trvalým pobytem dítěte na území obce.

(Polepy, Hrušovany, Horní Encovany, Dolní Encovany, Okna, Třebutičky, Libínky, Trnová)

3. Dosažení 3 let věku dítěte do 31. 8. 2018 s trvalým pobytem dítěte na území obce.

(Polepy, Hrušovany, Horní Encovany, Dolní Encovany, Okna, Třebutičky, Libínky, Trnová)

4. Dosažení 4 let věku dítěte do 31. 8. 2018 mimo trvalý pobyt dítěte na území obce.

5. Ostatní

 

Kritéria se vztahují též na děti - občany Evropské unie či občany třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

Ředitel může při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole přihlédnout ke skutečnostem hodným zvláštního zřetele.

Při zápisu dítěte do mateřské školy předloží zákonný zástupce občanský průkaz a rodný list dítěte.

V Polepech 1. 4. 2018

Dodatek k zápisu dětí do MŠ

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení.

Dle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., od 1. ledna 2012 bude rozhodnutí o přijetí/nepřijetí  oznámeno zveřejněním registračních čísel na webové stránce školy www.skolapolepy.cz a na dveřích vchodu do MŠ. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 1. 6. 2018

Registrační číslo pro tyto účely přidělíme Vaší žádosti a také Vám bude předáno.