Hlavní stránka

Plán akcí

<< Září 2018 >>
Po Út St Čt So Ne
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

       

Zvonění

1. hodina: 08:10 - 08:55

2. hodina: 09:05 - 09:50

3. hodina: 10:05 - 10:50

4. hodina: 11:00 - 11:45

5. hodina: 11:55 - 12:40

6. hodina: 12:45 - 13:30

Kontakt

ZŠ a MŠ Polepy

Polepy 170

411 47 Polepy

Ředitel školy

Pavel Markvart

reditel@skolapolepy.cz

Zřizovatel

Obec Polepy

+420 416 787 135

Zápis do Mateřské školy s Polepech

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Polepech vyhlašuje zápis do mateřské školy, který se bude konat ve čtvrtek 4. 5. 2017 od 10 do 15 hodin v budově Mateřské školy v Polepech.

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení.

Dle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., je od 1. ledna 2012 rozhodnutí o přijetí/nepřijetí oznámováno zveřejněním registračních čísel na webové stránce školy www.skolapolepy.cz a na dveřích vchodu do MŠ. 

Předpokládaný termín zveřejnění registračních čísel je ve školním roce 2016/2017 stanoven na den 1. 6. 2017.

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Registrační číslo bude přiděleno uchazeči při zápisu.

Ředitel školy stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:

Do mateřské školy přijímáme děti na celodenní docházku.

1)    Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání  (děti, které dovrší věku 6 let v období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018, nebo s přiznaným odkladem školní docházky, s trvalým pobytem dítěte na území obce a přilehlého školského obvodu - Polepy, Hrušovany, Horní Encovany, Dolní Encovany, Okna, Třebutičky, Libínky, Trnová).

2)    Děti, které dosáhly 4 let  do 31. 8. 2017 a zároveň mají trvalý pobyt na území obce a přilehlého školského obvodu (Polepy, Hrušovany, Horní Encovany, Dolní Encovany, Okna, Třebutičky, Libínky, Trnová).

3)    Děti, které dosáhly 3 let do 31. 8. 2017 a zároveň mají trvalý pobyt na území obce a přilehlého školského obvodu (Polepy, Hrušovany, Horní Encovany, Dolní Encovany, Okna, Třebutičky, Libínky, Trnová).

4)    Děti, které dosáhly 4 let do 31. 8. 2017 a mají trvalý pobyt mimo území obce a přilehlého školského obvodu.

5)    Ostatní.

 

Kritéria se vztahují též na děti - občany Evropské unie či občany třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

Ředitel může při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole přihlédnout ke skutečnostem hodným zvláštního zřetele.

Při zápisu dítěte do mateřské školy předloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

V Polepech 1. 4. 2017