Hlavní stránka

Plán akcí

<< Září 2018 >>
Po Út St Čt So Ne
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

       

Zvonění

1. hodina: 08:10 - 08:55

2. hodina: 09:05 - 09:50

3. hodina: 10:05 - 10:50

4. hodina: 11:00 - 11:45

5. hodina: 11:55 - 12:40

6. hodina: 12:45 - 13:30

Kontakt

ZŠ a MŠ Polepy

Polepy 170

411 47 Polepy

Ředitel školy

Pavel Markvart

reditel@skolapolepy.cz

Zřizovatel

Obec Polepy

+420 416 787 135

NOVÁ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNÁ OD 1. 9. 2015

Podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů o předškolním vzdělávání schválilo zastupitelstvo obce Polepy dne 29. 6. 2015 na svém zasedání takto: Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání je 400,- Kč.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne daného měsíce, platí se v hotovosti v MŠ.

Úplata bude snížena, pokud bude provoz MŠ přerušen déle než 5 dní v měsíci.

Pokud bude dítě chybět, částka se nemění, nesnižuje.

Osvobození od úplaty

Vzdělání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy je možná nejvýše 12 měsíců.

 

Ředitel je povinen osvobodit od úplaty: 

a) zákonného zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§4odst.2 zákona č.111/2006 Sb., o hmotné nouzi) a tuto skutečnost každý měsíc doloží potvrzením;

b) zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách);

c) rodiče, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě;

d) fyzickou osobu, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

 

O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním nebo zdravotním postižením, rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení.

O snížení úplaty zákonný zástupce písemně požádá. Pokud škola písemnou žádost neobdrží, bude účtována úplata za předškolní vzdělávání v plné výši.

V případě přerušení provozu v době prázdnin mateřské školy (červenec, srpen) podle §6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání se úplata nehradí.

 

V Polepech 30. 6. 2015                                                                    

Pavel Markvart

ředitel